Unikt samarbete ska motverka falska nyheter inför valet

Kategori:
Date: 27 oktober, 2017

Flera ledande svenska mediebolag går nu samman för att utveckla en digital plattform som ska förebygga att falska nyheter får stor spridning och spelar en avgörande roll i valet nästa år.

Det handlar om en digital plattform för att lyfta fram faktagranskningar som görs av olika redaktioner, exempelvis påståenden i den politiska debatten och uppgifter som får spridning via sociala medier.

Projektet får finansiering i en satsning Vinnova gör på nya digitala tjänster för produktion, konsumtion och användning av nyhetsmedia. Totalt får projekt finansiering med 13,5 miljoner kronor i satsningen.

Fyra projekt får finansiering där Sveriges Television, NTM, Bonnier, Schibsted Sverige och Sveriges Radio samarbetar:

Digital plattform som motverkar falska nyheter
I ett unikt utvecklingsprojekt ska flera ledande svenska nyhetsredaktioner motverka att ”fake news” och ogrundade påståenden får spridning och spelar en avgörande betydelse i det svenska valet 2018. En digital plattform ska utvecklas som kan lyfta fram faktagranskningar som görs av olika redaktioner under valåret, till exempel granskningar av postningar i sociala medier. Det kan handla om påståenden i den politiska debatten och om uppgifter som får stor spridning viralt.

Automatiserad nyhetsvärdering
Projektet utvecklar i nära samarbete med ett antal svenska nyhetsredaktioner en automatiserad tjänst för nyhetsvärdering som kan göra en första värdering av kommuners och myndigheters digitala diarier.

Personaliseringsmotor
Ska utveckla en ”personaliseringsmotor” för att automatiskt matcha innehåll, funktionalitet, design och publicering efter faktiska digitala konsumtionsbehov. Personaliseringen ska erbjuda nya och alternativa perspektiv i avsikt att slå hål på filterbubblor.

Faktaassistenten
Projektet ska utveckla ett digitalt verktyg som automatiserar processer och flöden för faktakontroll på nyhetsredaktionerna som kan användas för att höja kvaliteten och minska risken för att falska och irrelevanta fakta når publiken.
Projektledare är Johan Lindén: johan.linden@svt.se:

Övriga projekt:

Medskapande och AI för en lokal sportbevakning som engagerar och
Inkluderar, United Robots Sverige
Projektet syftar till att skapa en automatiserad kommunikation mellan idrottsutövare på lägre nivå och redaktionen på lokala mediehus, och att ge automatiserade matchtexter “själ” i form av citat, bilder och analyser från idrottarna själva.
Projektledare: soren.karlsson@unitedrobots.se

MediaDiet, RISE Interactive Institute, Imatrics AB
Projektet ska skapa en smart navigering av nyhetsflödet genom taggning av nyheter med hjälp av maskininlärning och en fördjupad rekommendationstjänst baserad på läsarens historik och preferenser. Projektet ska utveckla en tjänst som ger ett användarvänligt, relevant och enkelt nyhetsflöde men som möjliggör för läsaren att gå mer på djupet inom olika ämnen eller händelser som relaterar till sin läshistorik.
Projektledare: Magnus Eriksson, magnus.eriksson@ri.se

Applikation för specialgrafik inom filmproduktion för kommunikatörer, Rallarsving Kommunikation, Alten Sverige, Chalmers tekniska högskola
Projektet ska utveckla en mobilapplikation som möjliggör redigering med skräddarsydd grafik i film som produceras och redigeras i mobiltelefon. Redigeringsprogram lägger grafiken för att sedan publicera därifrån.
Projektledare: Helena Brunkman, helena@rallarsving.com

Datastory – ekosystem för datajournalistik, Lapidus Interactive
Ett verktyg för data-driven journalistik som ska göra det möjligt att visualisera flera öppna datakällor och hålla informationen uppdaterad på ett automatiserat sätt så att journalister och allmänhet kan få faktabaserade perspektiv på samhällstrender.
Projektledare: Daniel Lapidus, daniel@lapidus.se

angle-downcrossmenu