Akademiska först i Sverige med MR-linac för avancerad strålbehandling

Date: 30 mars, 2018

Våren 2019 flyttar verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset till den nya vårdbyggnaden, ingång 100, vid Dag Hammarskjölds väg. Avancerad, individualiserad strålterapi blir en viktig del av vården. Söndagen den 25 mars installerades magneten till Sveriges första MR-linac, en kombination av MR-kamera och strålkanon.

MR-linac är ett strålbehandlingssystem som kombinerar strålning via en linjäraccelerator med bilddiagnostik. Systemet möjliggör effektivare, mer individanpassad strålbehandling. MR-linacen är placerad i en bunker under den nya vård- och behandlingsbyggnaden.

– Fördelen med bildstyrd strålterapi är att strålningen kan riktas mer exakt mot tumörerna vilket minskar risken för skador på omkringliggande frisk vävnad. Man kan även utvärdera effekten av strålbehandlingen på ett effektivare sätt. Vi planerar att använda MR-linac för strålbehandling av patienter med en rad olika cancertyper bland annat av tumörer i bäckenet och huvud-halsregionen, säger Hans Hägglund, professor och verksamhetschef blod- och tumörsjukdomar.

– Målet för hälso- och sjukvården i Uppsala län är att erbjuda våra länsinvånare den bästa tänkbara sjukvården med god tillgänglighet och hög patientsäkerhet. Flaggskeppet i framtidens sjukvård i Uppsala län är den nya ingång 100. Vi ska alltid ha en ambition att erbjuda våra patienter den bästa och senaste tekniken. Det kräver också att vi tillför ökade resurser och mer personal, säger Vivianne Macdisi, ordförande i sjukhusstyrelsen (S).

Det som skiljer det nya strålbehandlingssystemet från dagens strålterapi är att behandlande läkare kan lokalisera tumörer och riskorgan både direkt innan och under själva strålbehandlingen. Möjligheten att få diagnostiska bilder, även om tumören ändrar form, plats och storlek mellan behandlingarna, bedöms öka precisionen och minska risken för skador på intilliggande friska organ och vävnader.

– MR-linacen är en gemensam angelägenhet för röntgen och onkologi som ger nya möjligheter till förbättrad behandling och minskade biverkningar. I och med att båda verksamheterna flyttar in i nya lokaler, med omedelbar fysisk närhet, öppnas nya möjligheter till samarbete mellan olika yrkesgrupper. Det kan leda till bättre resursutnyttjande och förbättrad skräddarsydd diagnostik och terapi till den enskilda patienten. Inom diagnostiken kan vi t ex utveckla kunskap om hur vävnader och tumörer svarar på strålbehandling, framhåller Adel Shalabi, verksamhetschef bild- och funktionsmedicin.

Installationen av MR-linacen fortsätter under våren. Strålbehandlingssystemet finns även på cancerkliniker i Utrecht (Nederländerna) och i Manchester, England. En liknande anläggning håller på att etableras i danska Odense.

angle-downcrossmenu