Startskott för fler studentbostäder i Uppsala

Kategori:
Date: 30 mars, 2019

Idag påbörjar Akademiska Hus bygget av 108 nya lägenheter på Ultuna som ska ge 132 studenter och forskare ett campusnära boende. Det här är bolagets första studentbostäder som utrustas med en gemensam husdjursdusch i bottenvåningen och där solceller planeras på taket som ska täcka en stor del av husets energibehov. Inflyttning är beräknad till våren 2020.

Akademiska Hus investerar cirka 193 miljoner kronor i lägenheterna, som bolaget bygger i egen regi. Satsningen ska stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad och bidra till SLU:s arbete med att nå sitt uppskattade studentbostadsbehov i Ultuna för de kommande åren – att fördubbla antalet studenter till cirka 10 000 inom en tioårsperiod. För att kunna förverkliga det bedömer lärosätet att man behöver cirka 250-300 nya student- och forskarbostäder på Campus Ultuna.

– Lätt tillgängliga och bra bostäder för studenter och gästforskare är en viktig konkurrensfaktor, både när vi ska locka till oss de allra bästa studenterna och de allra bästa gästforskarna. Att bostäderna ligger i vårt trivsamma och natursköna campusområde med närhet till arbetsplatsen innebär också att de som bor där slipper miljöpåverkande långa resor, säger Erik Fahlbeck, prorektor vid SLU.

På plats vid dagens startskott fanns representanter från såväl Akademiska Hus och SLU som Uppsala kommun och SLU:s samlade studentkår. Bostäderna byggs i en befintlig byggnad vid Ultuna hamn nära natursköna Arrheniusplan, som får namnet Hydra och som tidigare har använts som institutionsbyggnad. Här skapas varierande boendeformer – från kollektivboende till mindre lägenheter. Med bostäder i den här delen av campus knyts Campus Ultuna ihop mellan de centrala delarna av Ultuna och Fyrisån. För att särskilt skräddarsy lägenheterna till studenter och forskare vid SLU kommer husdjur att vara välkomna. Akademiska Hus bygger dessutom en husdjursdusch på nedre plan där de boende kan tvätta sina husdjur efter att ha varit ute i naturen.

– Akademiska Hus bidrar med tusentals nya studentbostäder runt om i landet för att stärka lärosätenas konkurrenskraft och Sveriges roll som attraktiv kunskapsnation. Med fler campusnära bostäder skapar vi också ökad trygghet och mer levande campus under dygnets alla timmar, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Bolagets första studentboende med solceller

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och beslutade nyligen om en nollvision för sitt klimatavtryck. Som ett led i arbetet med att skapa förnybar energi har Akademiska Hus sedan tidigare installerat cirka 6 700 m2 solceller på Campus Ultuna som när alla anläggningar är driftsatta kommer att förse campus med en årlig solelsproduktion på nära 1 miljon kWh. Även taket på bostäderna som nu byggs är planerade att utrustas med solceller, vilket gör Hydra till Akademiska Hus första studentboende med en egen solcellsanläggning. Anläggningen beräknas producera som minst 59 000 kWh hållbar energi per år och kommer att täcka en stor del av husets interna elbehov, till exempel hissar och belysning.

– Uppsala behöver fler studentbostäder. Ingen ska behöva tacka nej till en utbildning eller möjlighet att forska i Uppsala på grund av att man står utan boende. Dessutom behövs studentbostäder av olika form. Därför är jag glad att 108 nya campusnära bostäder, däribland kollektiv och mindre lägenheter nu ska komma på plats i Ultuna, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun.

Om Akademiska Hus och studentbostäder
Sedan slutet av 2014 har Akademiska Hus uppdrag breddats så att det även medger ägande, byggande och förvaltande av student- och forskarbostäder. Utifrån en inventering kan Akademiska Hus, sett över hela landet, medverka till att 11 000 student- och forskarbostäder produceras fram till 2021. 6 500 av dessa bedöms kunna färdigställas i egen regi. Mellan 2021 och 2026 kan Akademiska Hus bidra till att ytterligare 10 000 student- och forskarbostäder skapas. Hur många av dem som bolaget bygger i egen regi är inte beslutat.

För mer information:
Susanne Malmgren, chef för studentbostäder Akademiska Hus
Tel: 0703-27 76 04
E-post: susanne.malmgren@akademiskahus.se

Malin Ferm, presschef Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

angle-downcrossmenu