Genova Property Group förvärvar fastigheter i Stockholm och Uppsala

Kategori:
Date: 4 september, 2019

Genova har avtalat om att förvärva tre strategiskt belägna fastigheter i Stockholm och Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 80 Mkr före avdrag för latent skatt. I Stockholm har fastigheten Dreven 2 förvärvats medan fastigheterna Kungsängen 32:6 respektive Kungsängen 32:8 förvärvats i Uppsala. Den totala uthyrbara ytan uppgår till cirka 3 600 kvm med en tomtyta på cirka 10 000 kvm. Större hyresgäster utgörs av bl.a. GraphMatech AB samt L&T FM AB och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 5 Mkr med en genomsnittlig hyresduration om cirka 7 år.

Affären i sammandrag:
Förvärv, underliggande fastighetsvärde: 80 Mkr.
Tillträdesdag: Preliminärt 31 oktober 2019.
Uthyrningsbar yta: cirka 3 600 kvm.
Hyresvärde: 5,1 Mkr.

Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu