Vernissage x 4 på Uppsala konstmuseum

Date: 25 maj, 2017

Uppsala konstmuseum inviger fyra utställningar lördagen den 27 maj med invigningstal av museichef Daniel Werkmäster: ​Idun Baltzersen & Peter Tillberg – Dialog i teckning, ​Pär Fredin – Repatrio och ​Samling i förvandling – Tema: Gränser och Tema: Uppsala del II.

Uppsala konstmuseum inviger fyra utställningar lördagen den 27 maj. I utställningen Dialog i teckning går Idun Baltzersens motivvärld med unga kvinnor i munkjackor och Converse-skor i dialog med Peter Tillbergs kolteckning Vampyrangrepp. I Pär Fredins verk Repatrio ligger fokus på artefakter med referenser till Uppsala. Repatrio visar på en slags kollektiv bild av Uppsala men handlar även om samlandets psykologi, om den komplicerade frågan om vem som äger kulturarvet. Samling i förvandling är ett återkommande utställningskoncept för att peka på det nya och föränderliga i arbetet med museets samlingar. Utställningarna skiljer sig åt med olika teman. Tema Gränser avser både det som förenar och det som skiljer oss åt, liksom reella och fiktiva gränser. Tema Uppsala visar verk från 1950-talet tills idag av konstnärer som har anknytning till Uppsala.

IDUN BALTZERSEN & PETER TILLBERG – Dialog i teckning, 27/5-16/8 2017
PÄR FREDIN – Repatrio, 27/5-6/8 2017
SAMLING I FÖRVANDLING – Tema: Gränser, 27/5-6/8 2017
SAMLING I FÖRVANDLING – Tema: Uppsala, del II, 29/4 tills vidare

Vernissage lördag 27 maj 12.00–16.00
Invigning 14.00: Museichef Daniel Werkmäster, invigningstalar.

Om utställningarna:

IDUN BALTZERSEN & PETER TILLBERG – Dialog i teckning
27 maj – 16 augusti 2017

Idun Baltzersens teckning och grafik verkar i det stora formatet. Unga kvinnor – hjältinnor och martyrer, i munkjackor och Converse-skor – ristas och tecknas fram. I utställningen går denna motivvärld i dialog med Peter Tillbergs kolteckning Vampyrangrepp från Uppsala konstmuseums samlingar. I fläcken, den runda formen, har Tillberg låtit materialet och slumpen skapa motivet – i figuration formas rörelse och riktning samt texturer. Detta blir utgångspunkt för ett teckningsmöte över generationerna, en scenografi i kol, grafik och tusch som med svärta och eftertryck organiskt får växa fram i rummet.

Idun Baltzersen utmärker sig genom stora träsnitt som trycks på tyg eller papper och sätts samman i collage. I uttryck och teknik för Baltzersen ett samtal med äldre tiders grafiker, tecknare och naturlyriska målare, men hennes gestalter har en egen sträv framtoning. Likt seriekonstens Robert Crumb eller Charles Burns album Black Hole finns här även en svart satirisk ådra och en subversiv sampling av samtidens klichéer. Idun Baltzersen är född 1987 i Trondheim, Norge, bosatt och verksam i Stockholm och tog sin masterexamen 2014 vid Konstfack i Stockholm.

Peter Tillberg (1946–2016) var verksam som målare, tecknare, skulptör och scenograf med utbildning på Konstakademien i Stockholm åren 1964-69. Genom sitt fotorealistiska måleri, med surrealistiska inslag och inte minst målningen Blir du lönsam lille vän? från 1971-72 blev Tillberg ett internationellt namn.

Utställningen Dialog i teckning är en del av Teckningsveckor i Uppsala. Andra utställningar som ingår i teckningsveckorna är OUT OF LINE på Köttinspektionen, 20 maj – 4 juni och Transience på Uppsala Konstnärsklubb 27 maj – 11 juni.

PÄR FREDIN – Repatrio
27 maj – 6 augusti 2017

Under flera års tid har Pär Fredin (f 1964) arbetat med att köpa och samla föremål som med form och textinnehåll har uppenbara kopplingar till Uppsala, många är vad vi skulle kunna kalla souvenirer. De hundratals artefakterna spridda över världen har nu med konstnärens hjälp återförts till Uppsala.I verket Repatrio har fokus varit på artefakter med referenser till Uppsala. Det kan vara rena souvenirer, men också varumärken, bruksföremål, kläder, mattor, kuvert och så vidare. Det visar på en kollektiv bild av Uppsala, men verket handlar även om samlandets psykologi, om den komplicerade frågan om ägande av kulturarvet. Pär Fredin är född och uppvuxen i Uppsala, bosatt och verksam i Stockholm, utbildad vid Konstfackskolan och Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

SAMLING I FÖRVANDLING – Tema: Gränser
27 maj – 6 augusti 2017

Samling i förvandling är ett återkommande utställningskoncept för att peka på det nya och föränderliga i arbetet med museets samlingar. Temat ”Gränser” avser både det som förenar och det som skiljer oss åt, liksom reella och fiktiva gränser. Verken tar på flera sätt ”plats i rummet”, de är stora i formatet. Verket Kanon av Peter Johansson speglar en upplöst sverigeidyll med genomborrade röda stugor i korsstygnsbroderi. Verk av bl.a. konstnärerna Johan Thurfjell, Eva Löfdahl, Olof Hellström, Peter Johansson, Gunnar Staland, Olof Hellström, Elisabeth Bucht och Ann Edholm, är både komplexa och mångbottnade.

SAMLING I FÖRVANDLING – Tema: Uppsala, del II
29 april 2017 tills vidare

Utställningen presenterar museets samling med avstamp i 1950-talet och sträcker sig ända till dagens nyförvärv. Den unga generationens konstnärer utvecklar konsten i nya riktningar samtidigt som man kan se samband mellan de äldre och de yngre konstnärernas uttryck. Här visas måleri, skulptur, grafik, keramik, film och installationer av Harald Markson, Gustaf Fängström, Sten Eklund, Odd Uhrbom, Petra Westermark, Ragnar Johansson, Sara Johansson, Margareta Raud, Elisabet Hermodsson, Lars Hellström, Per Sångberg, Gudrun Westerlund, Mattias Bäcklin, Anton Wiraeus, Katarina Sundkvist Zohari, Hanna Beling och Moa Lönn med flera.

angle-downcrossmenu