Allt fler får studentbostad med kort kötid

Kategori:
Date: 22 augusti, 2022

Terminsstarten närmar sig och med det ökar även söktrycket på studentbostäderna. Att få en studentbostad i samband med terminsstart kan vara svårt, men för den som söker under våren är det desto enklare. Hittills under 2022 visar även statistiken att en allt större andel av studentbostäderna förmedlas till sökande med kort kötid.

Under perioden januari-juli 2022 förmedlades 1 598 studentbostäder via Bostadsförmedlingen. Hälften av dessa bostäder förmedlades till sökande som endast varit registrerade i bostadskön 0-1 år.

Under samma period 2021 förmedlades något färre studentbostäder (1 423) och av dessa gick 38 procent till sökande inom samma kötidsintervall. Med andra ord växer både antalet och andelen studentbostäder som förmedlas till sökande med relativt kort kötid.

– Det är en positiv trend som visar att situationen blir bättre för den som söker studentboende. Framförallt kan det gå väldigt snabbt att få ett korttidskontrakt från det att man registrerar sig i bostadskön.

Efterfrågan varierar över året

I samband med terminsstart är efterfrågan på studentbostäder som allra högst. Söktrycket innebär att de studentbostäder som finns tillgängliga ofta kräver en längre kötid jämfört med andra tider på året.

I juli förmedlades 234 studentbostäder och varje bostad hade i genomsnitt 127 intresseanmälningar. I mars förmedlades 214 studentbostäder med i genomsnitt 40 intresseanmälningar per bostad.

Enklast att få studentboende under våren

Sett till de senaste åren är de enklast att få en studentbostad under våren, framförallt under perioden februari-april. Under februari-april förmedlades 584 studentbostäder varav strax över hälften gick till sökande med 0-1 års kötid. När en sökande får en studentbostad via Bostadsförmedlingen behåller denne även sin kötid.

På så sätt blir det enklare att få en vanlig bostad när studierna är avklarade, samtidigt som det går att göra bostadskarriär och byta studentbostad under studietiden.

– Med kort kötid kan det vara svårt att få tag i sin drömbostad redan vid terminsstart. Genom att börja i till exempel ett korridorsrum eller en bostad med korttidskontrakt kommer man däremot på sikt kunna byta upp sig till en egen studentlägenhet med den kötid man hunnit samla på sig, säger Tala Raha.

Kötider senaste 12 månaderna

Antal studentbostäder som förmedlats till sökande med:
0-1 års kötid: 1 049
2-3 års kötid: 876
4-5 års kötid: 398
6-9 års kötid: 203
Mer än 10 års kötid: 35

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu