Högre ränta för kvinnor som tar privatlån

Kategori:
Date: 22 juni, 2019

En ny rapport från jämförelsesajten Lendo visar att kvinnor som ansöker om privatlån får högre räntor än män. Skillnaden kan vara så hög som 0,78 procentenheter och skiljer sig stort över landet med störst skillnad i Blekinge och minst i Stockholm.

– Att skillnaderna kan bli så stora visar hur viktigt det är att alltid jämföra när man tar lån på samma sätt som inför till exempel resor. Det är också värt att följa upp den stora skillnaden mellan Sveriges län, säger Carl Brynielsson, Marketing Director på Lendo.

Lendo har tagit fram statistik över vilken slutränta privatkunder som använder deras tjänst får vid jämförelse av lån hos olika långivare. En signifikant skillnad framträder mellan kvinnor och män där gruppen kvinnor överlag ges högre räntor, totalt 0,17 procentenheter.

Statistiken är uppdelad länsvis och där framträder en stor skillnad mellan landsändarna. I Blekinge och Västerbotten är skillnaden som störst med 0,78 respektive 0,73 procentenheter till kvinnornas nackdel. Den stora motsatsen är Stockholm där skillnaden istället är minimala 0,01 till kvinnornas fördel.

Skälen till skillnaden kan vara flera utifrån vilken information som finns tillgänglig för de långivare som ger sina anbud. En jämförelse visar att kvinnor i högre grad ansöker om samlingslån där de samlar tidigare krediter till ett lån och där män oftare lånar till fordon och något oftare även till renovering av hemmet.

– Skillnader i konsumtionsmönster och vad personer tar lån till skiljer sig förstås mycket mellan individer. Men att det också påverkar de räntor som låntagarna får är nog inte känt för alla. Dessutom kan skillnader i lön mellan kvinnor och män förstås påverka, säger Carl Brynielsson.

Räknexempel:

  • Låntagare 1 lånar 100.000 kronor och betalar av på 10 år med en ränta som är 0,75 procentenheter högre än Låntagare 2. Det betyder att Låntagare 1 därför betalar 750 kr mer per år i ränta på sitt lån om räknat på hela beloppet. Vid en amortering på 833 kronor i månaden kommer den totala skillnaden i betald ränta under lånetiden uppgå till 3781 kr (exklusive uppläggnings- och aviavgifter).

I Uppsala vid privatlån hos Lendo:
Man: 9,3%
Kvinna: 9,76%
Diff. 0,37

angle-downcrossmenu