Fler barn opereras på Akademiska sjukhuset

Date: 5 juni, 2019

Hittills i år har 14 procent fler barn opererats på Akademiska sjukhuset jämfört med samma period 2018. Främsta förklaringen är bättre planering, samordning och styrning av operationsresurserna.

– Den största ökningen har skett inom handkirurgi, där vi opererat 83 procent fler barn, men antalet operationer har även ökat inom övriga opererande specialiteter såsom mage-tarm, urologi och ortopedi. Cirka 60 procent av barnen kommer från sjukvårdsregionen eller andra län, säger Erik Sköldenberg, överläkare inom barnurologi, Akademiska barnsjukhuset.

Han ser flera förklaringar till ökningen. Främst ett mycket gott samarbete mellan ledningarna för barnsjukhuset och anestesi-operation (AnOpIVA). Det sker bland annat genom daglig styrning av barnoperation, med tydliga roller och ansvar samt ständig uppföljning.

– Sedan hösten 2017 har vi även operativa styrgruppsmöten mellan barnsjukhuset och barnoperation varannan vecka. Dessutom har vi sedan tre år tillbaka barnoperationsråd med alla opererande specialiteter närvarande där tillgängligheten styr resurstilldelningen, berättar Erik Sköldenberg.

– Det är glädjande att se att med bättre planering så ökar kapaciteten och vi kapar köer. Vårt mål är att förbättra produktionsplaneringen och samordningen på hela Akademiska för att fortsätta kapa köer, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Som ett led i centraliseringen av nationell högspecialiserad vård, det som också brukar benämnas nivåstrukturering, är viss avancerad barn- och ungdomskirurgi sedan 1 juli 2018 koncentrerad till två universitetssjukhus, i stället för som tidigare fyra. Sällsynta diagnoser såsom medfödda missbildningar (diafragmabråck, missbildningar i matstrupen och ändtarmen) utförs numera endast på Karolinska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus.

Socialstyrelsen beslutade tidigare om vilka sjukhus som fick rikssjukvårdsuppdraget inom barnkirurgi och kommer i framtiden också att besluta om uppdragen för nationell högspecialiserad vård inom andra diagnosgrupper.

– De diagnoser som omfattas av den barnkirurgiska centraliseringen innebär ofta akut behov av operation. Därmed påverkas flödet för planerade operationer. För oss på Akademiska har förändringen bidragit till att vi ytterligare kunnat optimera våra resurser. Den har hjälpt till så att vi kan hantera en ökande mängd remisser bland annat från Stockholm, avrundar Erik Sköldenberg.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu