Elin Trampe tillträder som VD på Dicot AB

Kategori:
Date: 3 april, 2022

Elin Trampe tillträder idag som VD för läkemedelsföretaget Dicot. Elin tar med sig viktig erfarenhet från bl.a. affärsutveckling, internationella partnerskap och operationell excellens in i VD-rollen, ett uppdrag med fokus på att ta bolaget in i nästa fas.

Elin Trampe ersätter Göran Beijer som kvarstår som konsult i bolaget.

Elin Trampe anställdes i bolaget som COO och vice VD i september 2021 och efterträder idag Göran Beijer som VD. Elin Trampes huvuduppgift som VD kommer vara att på bästa sätt ta bolaget in i nästa fas där fokus ska ligga på kliniska studier, affärsutveckling och partnerskap med internationella läkemedelsbolag.

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 som förväntas bli ett modernt läkemedel för att bättre behandla erektionssvikt. Utvecklingen planeras ske i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är Dicots intention att ingå samarbetsavtal med etablerade läkemedelsföretag för att introducera LIB-01 på världsmarknaden.

”Det är ett fantastiskt uppdrag att få leda ett bolag som utvecklar ett nytt läkemedel med potential att kunna hjälpa så många människor till ökad livskvalitet. Det handlar om över hälften av alla världens män över 40 och deras partner inom ett område med stort behov av nya behandlingar”

Se en filmad kommentar från Elin här.

”Elin har mycket bred och värdefull kompetens som är betydelsefull för Dicot. Med hennes starka drivkraft och engagemang kommer vi gemensamt med övriga i ledningen och styrelsen att vidareutveckla bolaget när vi nu går in i nästa fas i utvecklingen av bolaget. ”, säger Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande för Dicot AB.

Elin Trampe har haft flera chefs- och internationella roller i olika bolag och branscher, däribland de globala storföretagen Mondelēz International och GE Global Operations samt läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical, där Elin hade rollen som CTO innan hon började på Dicot.

Elin Trampe har en bred erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling, strategiska internationella partnerskap, operationell excellens och produktutveckling.

Göran Beijer kommer att vara fortsatt aktiv i bolaget som konsult med fokus på internationella partnerskap och investerarkontakter.

angle-downcrossmenu