Castellum nyckelspelare när Uppsala expanderar citykärnan

Date: 19 juni, 2020

Nu kliver stadsdelen Främre Boländerna ur skuggorna och in i Uppsalas finrum. Med nya kontorsbyggnader, butiker, restauranger utökas den växande stadskärnan i landets fjärde stad. Kommunen har nu beslutat om samråd för den första av flera detaljplaner.

”Det handlar om ett område med perfekt läge och enorm potential. Vi har en framträdande roll och deltar aktivt i den spännande utvecklingen”, säger Robert Ahlstedt som är affärsområdeschef på Castellum i Uppsala.

Främre Boländerna ligger direkt öster om järnvägen och det livliga Resecentrum. Området har länge dominerats av småskalig industri och logistikverksamhet. Jobb och arbetsplatser är också ledstjärnor i visionen om en framtida bebyggelse med arbetsplatser i form av kontor, hotell och laboratorier. Tanken är att ge stadsdelen ett levande stadsliv dygnet runt. Uppåt 11 000 personer kan komma att verka här i innerstadens entreprenöriella nav, där direktkopplingen till järnväg och närheten till Arlanda och Stockholm är uppenbara fördelar.

”Med vår erfarenhet av att skapa framgångsrika och innovativa arbetsplatser finns alla möjligheter att möta kraven på framtidens arbetsliv, inte minst när det gäller hållbarhet och hälsosamma arbetsplatser”, säger Robert Ahlstedt.För att kunna genomföra omvandlingen justerar kommunen etappindelningen så att genomförandekraften ökar för etapp Ställverket, som även utökas med en av de större fastigheterna i området, Boländerna 8:1. Planområdet Ställverket är cirka 8,5 hektar stort och omfattar 14 fastigheter med sammanlagt tio olika fastighetsägare. Planen medger byggnader på upp till 36 meters höjd närmast Resecentrum och vid de större parkerna.

”Boländerna ligger bokstavligen granne med Centralstationen, mer centralt än något annat läge med utvecklingspotential i Uppsala. Vi är stolta och väldigt engagerade i denna satsning på näringslivet i landets fjärde stad”, säger Robert Ahlstedt.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S), konstaterar att Främre Boländerna blir ett attraktivt läge för arbetsplatser i en levande stadsmiljö och lyfter fram samarbetet med de fastighetsägare som medverkar aktivt i planeringen. Aktuella fastighetsägare i dagsläget är Castellum, Vasakronan, Rosendal, Stiffler, Pronordic, BRF Kvoten, Nylunds och Weilands.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu