BB på väg vid Akademiska firar 30 år

Date: 12 maj, 2020

För 30 år sedan blev BB-vård i hemmet en permanent del av förlossningsvården på Akademiska sjukhuset. Vården erbjuds alla kvinnor och nyfödda som skrivs ut från sjukhuset inom tre dygn efter förlossningen och syftar till att stödja den nyblivna familjen, särskilt vad gäller amning och skötsel av barnet. Detta uppmärksammas med anledning av internationella barnmorskedagen 5 maj.

– BB på väg är väldigt uppskattat av många nyblivna mammor, men också av deras partners. Inom förlossningsvården arbetar vi familjecentrerat med fokus på att ge partner och syskon så stor möjlighet som det går att delta i vården. När vården sker hemma finns optimala förutsättningar för detta, säger Hanna Waernér, biträdande verksamhetschef för kvinnosjukvård på Akademiska sjukhuset.

Hon berättar att BB på väg startade på försök vid Akademiska sjukhuset i slutet av 1980-talet efter inspiration från Umeå. I början av 1990-talet togs beslut om att permanenta BB-vård i hemmet och en egen enhet skapades för detta, BB på Väg.

– Verksamheter som denna upprättades på flera sjukhus vid denna tid och fanns kvar i vissa landsting ända in på 2000-talet. Under några år var vi dock ensamma på Akademiska sjukhuset. De senaste åren har vi haft många studiebesök från andra sjukhus som nu har startat upp liknande verksamheter efter inspiration från oss, till exempel Malmö och Södersjukhuset i Stockholm, berättar Hanna Waernér.

Främsta syftet med BB på väg är att stödja, informera och stärka den nyblivna familjen.
Det handlar enligt Hanna Waernér främst om att stärka förmågan till egenvård, amning, skötsel av barnet och kvinnans egen kropp. Kontakt med kvinnan/familjen sker via besök i hemmet, per telefon eller som återbesök på mottagningen.

BB-vården skiljer sig mycket från förr. Det görs betydligt fler screeningundersökningar på nyfödda idag, till exempel hörselscreening och även screening för gulsot. En annan skillnad är att barnmorskorna har ett större ansvar för bedömningarna av friska barn; ett resultat av ett gott samarbete med läkarna som gjort att man kunnat omfördela arbetsuppgifterna. Barnläkarna kan idag i större utsträckning ägna sig åt barn med större medicinska behov.

Hanna Waernér framhåller att vårdformen också hänger samman med utvecklingen mot kortare vårdtider på sjukhus efter förlossning.

– I början av 1990-talet erbjöds BB på väg till alla mammor som gick hem inom fyra dygn. Då ansågs en vårdtid mindre än tre-fyra dygn efter en normal förlossning som kort. För cirka 15 år sedan ändrades detta till tre dygn. I och med att många regioner idag ”släpper” familjerna efter 48 timmar har vi en jämförelsevis lång BB-vård totalt sett, även om vi har bland de kortaste vårdtiderna på sjukhus i landet, avrundar hon.

Nota bene: Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år.

FAKTA: Så fungerar BB på väg

  • Målgruppen är alla kvinnor och nyfödda som skrivs ut från sjukhuset inom tre dygn efter förlossningen.
  • Dagarna efter hemkomsten får den nyblivna mamman telefonsamtal av en barnmorska varje morgon.
  • Barnmorskan hör efter hur mamman och den nyfödda mår, om de har några frågor osv. Vid behov kan också barnmorskan komma på ett hembesök för att på plats kunna göra bedömningar av hälsotillstånd, ge amningsråd, viss typ av provtagning osv.När barnet är fem dygn gammalt sker ett återbesök på BB på Väg-enheten vid Akademiska sjukhuset. Förutom viktkontroll görs en hörselscreening. I vissa fall görs också en läkarundersökning. Om allt är bra vid återbesöket avslutas BB-vården och BVC tar över uppföljningen.
  • För de familjer som bor i kranskommunerna är det barnmorskemottagningarna och barnspecialistmottagningarna som ansvarar för telefonkontakt, hembesök och återbesök.

angle-downcrossmenu