Uppsalahem ger hyresgäster förtur i nyproduktion

Kategori:
Date: 18 november, 2017

För att skapa högre omflyttning i Uppsalahems äldre fastigheter med låg hyra, har Uppsalahems styrelse beslutat att ge befintliga hyresgäster förtur till nyproduktion. På sikt hoppas man att fler äldre och billigare lägenheter ska frigöras till bostadsmarknaden.

Erbjudandet omfattar de hyresgäster som bor i områden med låg omflyttning i kombination med låg hyra, totalt ca 5 500 bostäder. Genom detta hoppas Uppsalahem frigöra lägenheter med låg hyra i populära områden, som sällan kommer ut till marknaden. Tio lägenheter i det nybyggda kvarteret Gjutarängen i Luthagen, som just nu är under produktion, har avsatts i ett första steg till förtur.

Omflyttningen i det äldre beståndet är lägre än i nyproduktion och i områden som t.ex. Tuna backar och innerstaden kommer billiga och små lägenheter sällan ut på marknaden. Nu vill vi underlätta för alla som funderat över att flytta till nyproduktion och ett mer tillgängligt boende, att komma över tröskeln, säger Stefan Sandberg, vd för Uppsalahem.

För att ta del av erbjudandet behöver hyresgästen uppfylla vissa kriterier, den nuvarande hyran ska t ex max uppgå till 80 % av hyran i den nya lägenheten. Om många hyresgäster ansöker om förtur kommer nuvarande boendetid avgöra vem som får flytta. Uppsalahem kan också hjälpa till med flytt- och städhjälp.

– En nyproducerad lägenhet startar normalt en flyttkedja, men en köande kan uppleva att det är svårt att få tag i en lägenhet med lägre hyra. Tanken är också att förslaget ska öka möjligheten för våra befintliga hyresgäster att få en bostad som passar deras nuvarande livssituation bättre, säger Elnaz Alizadeh, styrelseordförande på Uppsalahem.

Blir erbjudandet populärt, finns planer på ytterligare förtur för hyresgäster i andra projekt framöver.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu