Föräldrautbildningar har halverat väntetiden till logoped för barn med språkstörning

Date: 7 mars, 2020

Tack vare en satsning på fem nya föräldrautbildningar 2019 har länslogopedin vid Akademiska sjukhuset ökat tillgängligheten för barn i åldern 0-6 år med språkstörning. Väntetiden från remiss till första kontakt med logoped har halverats och nu permanentas det nya arbetssättet vilket uppmärksammas i samband med europeiska logopeddagen 6 mars.

– Främsta syftet med föräldrautbildningarna är att stärka föräldrar i att vara goda kommunikationspartners och språkmodeller för sina barn. Det nya arbetssättet innebär att vi kan möta flera barns föräldrar samtidigt vilket har frigjort tid för nybesök och individuell behandling. Tiden från remiss till första kontakt med logoped har halverats, säger Jenny Wennerberg logoped inom centrala barnhälsovården och Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset.

I fjol inleddes ett utvecklingsarbete inom länslogopedin för att säkerställa god och jämlik vård för barn med språkstörning i regionen. Under ledning av logoped Maja Scheutz utarbetades och genomfördes fem nya föräldrautbildningar.

– Responsen har varit väldigt positiv. Vår utvärdering visar att både föräldrar och barn har nytta av utbildningarna, så vi kommer att fortsätta. De blir en permanent del av möjliga interventioner för barn med språkstörning. Idag är väntetiden cirka sex månader till en första logopedkontakt, men vi hoppas kunna minska väntelistan betydligt under året, säger Jenny Wennerberg.

Nästan vart tionde barn i förskoleåldern har svårigheter med språk, tal och kommunikation som uppfyller diagnosen språkstörning, Developmental Language Disorder (DLD). Barn med språkstörning kan ha svårigheter i kommunikationen, nedsatt språkförståelse och/eller uttrycksförmåga vilket innebär svårigheter att ta till sig och förstå muntlig information och/eller ha svårigheter att uttrycka sig.

Barnlogopederna på logopedmottagningarna i Region Uppsala träffar föräldrar och barn i åldrarna 0-6 år med svårigheter inom språk, tal och kommunikation. Till länslogopedin remitteras mellan 700-800 barn per år med frågeställningar om språk, tal och kommunikation.

För barn upp till sex år är handledning till barnets nätverk i grupp eller individuellt den vanligaste behandlingen. I utbildningarna får föräldrar kunskap om hur man bäst kan stötta sitt barn i kommunikations- språk- och talutvecklingen.

FAKTA: Föräldrautbildningar inom Länslogopedin

De nya föräldrautbildningarna har olika innehåll med fokus på områden som är vanliga för barn med språkstörning: t ex språkförståelse, ordförråd och förmåga att berätta eller forma meningar. De innehåller teori, praktiska övningar, diskussioner och hemuppgifter.
Utbildningarna heter Läs för språket, Föräldrautbildning språk, Introduktion i Alternativ och kompletterande kommunikation för föräldrar samt Föräldrautbildning fonologi, där även barn är med vid vissa tillfällen och övar fonologisk förmåga i grupp vilket innebär lyssningsövningar och uttalsövningar.

Sedan tidigare finns följande föräldrautbildningar: AKKtiv KOMiGÅNG och KOMiTID. Den sistnämnda är ett samarbete mellan Länslogopedin, barnhälsovården och barnhabiliteringen och är kopplad till forskning vid Uppsala universitet, ledd av Anna Fäldt, speciallogoped och doktorand, om tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med kommunikationssvårigheter i åldern 0-2,5 år.

angle-downcrossmenu