Autism hos barn med Downs syndrom utreds för sällan

Date: 8 juni, 2019

Barn med Down syndrom har ofta en svårare intellektuell funktionsnedsättning än vad som tidigare varit känt. Det är också vanligt att dessa barn har autism vilket alltför sällan utreds. Det framgår av en forskningsstudie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Forskarna efterlyser utökad screening för att ringa in barnen i tid.

– Att barn med Downs syndrom och svår intellektuell funktionsnedsättning även har autism är något man ofta inte tror och inte utreder. Vi efterlyser ökad observans och rekommenderar att screening ska erbjudas alla dessa barn, oavsett ålder, säger Ulrika Wester Oxelgren, överläkare i barnneurologi på Akademiska sjukhuset och ansvarig för forskningsstudien i Uppsala.

Downs syndrom (DS) är den vanligaste kromosomavvikelsen och den vanligaste orsaken till intellektuellt funktionshinder, tidigare benämnt utvecklingsstörning. Det är framförallt kommunikation/språk och förmåga att ta till sig teoretisk kunskap som påverkas. Men många barn med DS har även hyperaktivitet, impulsivitet och sociala svårigheter.

Länge ansågs det att barn med DS inte kunde ha ADHD eller autism. Tecken på dessa tillstånd kopplades till barnets utvecklingsstörning och bedömdes inte gå att åtgärda. Bara för några år sedan uppskattades 5-10 procent av barnen med DS ha autism, jämfört med 1-2 procent av befolkningen i stort.

– Vår forskning har visat att det rör sig om betydligt fler, att drygt vart tredje barn med DS har autism eller ADHD. Rekommendationen är att alla barn med DS ska screenas för dessa tillstånd vid 3 respektive 5 års ålder, säger Ulrika Wester Oxelgren.

Nu kan forskarna även konstatera att graden av intellektuell funktionsnedsättning, är svårare än vad man tidigare trott hos barn med DS och att svårighetsgraden ökar när barnen blir äldre.

De föreslår därför att alla barn med DS bedöms igen inför högstadiet avseende utvecklingsnivå så att undervisningen kan anpassas till rätt nivå.

Som en del i forskningen har en intervention genomförts för de barn som fått autismdiagnos. Enligt Ulrika Wester Oxelgren kunde de barn och ungdomar som deltog uppfylla sina träningsmål i mycket hög utsträckning och föräldrarna var positiva i sina omdömen.

– Vi menar att även äldre barn och tonåringar kan ha nytta av autism-intervention med utbildning och träning som oftast bara används för yngre barn. Intervention bör därför erbjudas alla barn med DS som får autismdiagnos, oavsett ålder, avrundar hon.

Nota bene: Ulrika Wester Oxelgrens disputation äger rum fredagen den 7 juni klockan 13.15 i Rosénsalen, Akademiska barnsjukhuset, ing 95/96 NBV.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu