Nu öppnar de akademiska vårdcentralerna

Date: 18 maj, 2019

Idag invigdes de akademiska vårdcentralerna vid Samariterhemmets vårdcentral och Eriksbergs vårdcentral.

– Det här är ett stort steg framåt för den akademiska forskningen på primärvårdsnivå, och kommer att bidra till att vårdcentraler i hela länet snabbare får ta del av den senaste forskningen, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

I oktober 2017 beslutade vårdstyrelsen att inrätta ett akademiskt primärvårdscentrum med akademiska vårdcentraler knutna till sig. Syftet var att föra den akademiska forskningen närmare primärvården, så att ny forskning snabbare skulle kunna få ett praktiskt genomslag i verksamheten. Hösten 2018 beslutades att Samariterhemmets vårdcentral och Eriksbergs vårdcentral skulle bli de första akademiska vårdcentralerna och nu startar verksamheten.

Akademiska vårdcentraler har i grunden samma uppdrag och finansiering som övriga vårdcentraler och erbjuder sina patienter samma vård som tidigare. Det som skiljer ut dem är att de har medarbetare som också är forskare och arbetar med utvecklingsprojekt och utbildning inklusive kvalitetssäkring och utveckling av den kliniska verksamhetsförlagda utbildningen. Förutom ordinarie personal kommer det också att finnas kliniska apotekare, universitetslektorer och kliniska adjunkter.

– Som patient kommer man inte att uppleva någon större skillnad, men det kan förekomma att man blir tillfrågad om att medverka i en studie där nya behandlingsmetoder och ny teknik provas ut, säger Torun Hall, förvaltningsdirektör vid Nära vård och hälsa.

– Framför allt kommer de akademiska vårdcentralerna att vara ett nav för utvecklingen av den nära vården i hela Uppsala län. Den kunskap som genereras här ska föras vidare, både till Region Uppsalas egna vårdcentraler och till privata vårdgivare, men även kommunerna kommer att kunna dra nytta av arbetet, till exempel i omvårdnaden av äldre.

Verksamheten bedrivs i samarbete med institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

angle-downcrossmenu