Så skapar vi plats för barnen i framtidens städer

Kategori:
Date: 6 mars, 2020

I januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. En av konventionens artiklar ger barn rätt till lek, fritid och vila. Hur bemöts barnens behov när städerna byggs allt tätare?

En stadsplanering som gynnar folkhälsan gynnar samhällsekonomin i stort. Vilka argument finns för att planera långsiktigt i ett samhälle som ofta styrs av kortsiktig ekonomisk vinst?

Såväl fysisk som psykisk ohälsa ökar idag bland svenska barn. 18 procent av Sveriges barn i åldern 6–9 år lider av övervikt eller fetma, och barn i åldrarna 11, 13 och 15 år tillbringar 70 procent av sin vakna tid sittande eller liggande. Samtidigt förtätas städerna och utrymmet för rekreation, lek och fysisk aktivitet utomhus minskar. De långsiktiga samhällskostnaderna för ohälsan riskerar att bli enorma.

– För att barn ska få lust och lov att gå ut behövs säkra skolvägar och tillräckligt rymliga och inspirerande lek- och grönytor. Utan bra utomhusytor är det för få barn som kommer upp till de sextio minuters rörelse per dag som WHO rekommenderar, säger Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljö på Tankesmedjan Movium vid SLU.

Anders A.Aronsson (L) är förste vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun, och initiativtagare till konferensen.

-Det är viktigt för oss politiker som sitter i plan- och byggnadsnämnder att ha bättre underlag i dessa frågor när vi fattar beslut om både planer och andra styrdokument.

Den 17 mars arrangerar Boverket i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Uppsala kommun, Tankesmedjan Movium vid SLU samt Arwidssonstiftelsen en konferens i Uppsala som tar sitt avstamp i kopplingen mellan samhällsplanering och samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med utrymme för diskussion, kommunala exempel och inspel från politiska företrädare.

Läs mer om konferensen och programmet här https://s-skapar-vi-plats-fr-barnen-i-framtidens-stder.confetti.events/

Illustration: Annika Carlsson

angle-downcrossmenu