Hundägande kopplat till lägre dödlighet

Date: 18 november, 2017

En grupp svenska forskare har studerat sambandet mellan hundägande och hjärt-kärlhälsa hos över 3,4 miljoner tidigare hjärtfriska svenskar i åldern 40-80 år. Den nya studien visar att hundägare hade lägre risk att dö av hjärtsjukdom eller andra orsaker under den tolv år långa uppföljningsperioden.

Forskarna använde information från sju olika nationella register, inklusive Jordbruksverkets hundägarregister samt Svenska Kennelklubbens register för att studera kopplingen mellan hundägande och hjärt- kärlhälsa. Resultaten publiceras idag i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Målet med studien var att undersöka om hundägares risk för hjärt- kärlsjukdom och död skiljer sig från personer utan hund. Resultaten av studien visade att hundägare hade lägre risk att dö under den tolv år långa uppföljningsperioden. I ensamhushåll noterades också lägre risk för hjärtinfarkt och stroke hos hundägarna.

– Ett mycket intressant fynd i vår studie var att resultaten var tydligast i ensamhushåll. Att vara ensamstående har tidigare rapporterats som en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom och det verkar som att en hund kanske kan neutralisera denna överrisk. Ett annat intressant fynd var att ägare till olika raser skiljde sig åt tydligt vad gällde hjärt-kärlhälsa, och vi observerade till exempel att ägare till hundar av olika jaktraser utmärkte sig som friskare, säger Tove Fall, veterinär och docent i epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet som lett studien tillsammans med sin doktorand Mwenya Mubanga.

Sverige har en viktig roll i registerforskning eftersom man till skillnad från många andra länder använder unika personnummer för all offentlig förvaltning. Register över befolkningen och hälsoregister hos Socialstyrelsen håller bra hög kvalitet och hög täckningsgrad. Ägarregistrering av hundar hos Jordbruksverket är obligatoriskt sedan 2001, vilken vanligtvis sker när valparna undersöks och id-märks inför försäljning. Forskarna använde denna information från Jordbruksverkets och också Svenska Kennelklubbens register som länkades anonymt till befolknings- och hälsodata.

Den här sortens studier kan visa på samband mellan omgivningsfaktorer och sjukdomar i stora befolkningsgrupper. De kan dock inte ge svar på om och hur hundar faktiskt skyddar från hjärtsjukdom och förtida död. De associationer vi ser kan bero att hundar påverkar ägarens livsstil och välbefinnande positivt. Det kan också vara så att de personer som väljer att skaffa hund redan från början har lägre risk för hjärtkärlsjukdom exempelvis genom en aktiv livsstil, säger Tove Fall.

För mer information, kontakta:
Tove Fall, docent, molekylär epidemiologi, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Mobil: 070-221 58 59, E-post: tove.fall@medsci.uu.se
Mwenya Mubanga, Liisa Byberg, Christoph Nowak, Agneta Egenvall, Patrik K Magnusson, Erik Ingelsson, Tove Fall (2017) Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a nationwide cohort study, Scientific Reports. In press.

Forskarna bakom studien kommer från Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stanford University och Sveriges Lantbruksuniversitet. Finansiellt stöd till studien kom från FORMAS, Agria och SKK’s forskningsfond samt Göran Gustafssons stiftelse.

angle-downcrossmenu