Mindre ärr och missfärgad hud när brännskador läks med nytt titanbaserat nano-material

Kategori:
Date: 21 november, 2017

Ett material baserat på nanopartiklar av titandioxid har visat sig ha mycket lovande egenskaper vid behandling av brännskadad hud. Särskilt värdefullt är att det tycks minska bildningen av ärrvävnad och missfärgad hud. Bakom materialet står ett internationellt forskarlag som nu planerar fortsatta studier i samarbete med en brännskadeklinik.

Resultaten publicerades i tidskriften Scientific Reports den 13 november av forskare inom bionanoteknologi från Sveriges lantbruksuniversitet, immunologer från Uppsala universitet och kollegor från universitetet ITMO i St. Petersburg.

Nanopartiklar* av titandioxid är kända för att fästa starkt vid proteiner, och forskarlaget misstänkte att de därmed borde kunna användas för få kroppsvätskor att koagulera och bilda ett skyddande ytskikt på brännskadad hud.

Medicinsk användning av nanomaterial är ett snabbt växande forskningsområde. Ett problem med titandioxid har varit att det är fotoaktivt och giftigt under vissa förhållanden, då det bl.a. kan skada cellernas DNA. För att få fram ett material med de egenskaper som önskades har forskarna använt partiklar av titandioxid inom ett snävt storleksintervall och tillsatt ett ämne på partiklarnas yta, vilket gör att materialet är fotokemiskt inaktivt och ofarligt för mänskliga celler.

Materialet har i de inledande testerna visat sig ge en kraftigt förbättrad läkning av brännsår. Något som var särskilt spännande var att nanopartiklarna visade sig kunna sätta igång återbildningen av hudvävnad och att de förhindrade uppkomst av ärrbildning och missfärgningar, vilket annars är ett mycket vanligt problem vid läkning av brännskador. Inga förhöjda halter av titan kunde heller ses i vitala organ hos försöksdjur.

– Resultaten är så intressanta att vi ser möjligheter för ett genombrott inom behandlingen av sår och skadade vävnader i allmänhet, säger Vadim Kessler, som är professor vid SLU:s institution för molekylära vetenskaper, och den som har lett projektet.

Forskarna ser studien som ett första steg i utvecklingen av en ny revolutionerande sårbehandlingsmetod och planerar nu fortsatta studier i samarbete med brännskadekliniken vid Akademiska sjukhuset Uppsala.

* Partiklar som mäts i namnometer, dvs. miljarddels meter.

Mer information
Vadim Kessler, professor vid
Institutionen för molekylära vetenskaper
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 15 41, vadim.kessler@slu.se
https://www.slu.se/en/cv/vadim-kessler/

Kristina Nilsson Ekdahl, gästprofessor vid
Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Uppsala universitet
018-611 11 71, kristina.nilsson_ekdahl@igp.uu.se
och professor vid
Linnæus Centre for Biomaterials Chemistry
Linnéuniversitetet, Kalmar

Artikeln
Gulaim A. Seisenbaeva, Karin Fromell, Vasiliy V. Vinogradov, Aleksey N. Terekhov, Andrey V. Pakhomov, Bo Nilsson, Kristina Nilsson Ekdahl, Vladimir V. Vinogradov & Vadim G. Kessler. (2017). Dispersion of TiO2 nanoparticles improves burn wound healing and tissue regeneration through specific interaction with blood serum proteins. Scientific Reports 7, Article number: 15448. doi:10.1038/s41598-017-15792-w
http://www.nature.com/articles/s41598-017-15792-w

Bilden: Hinna av titandioxid på behandlad hud. Bilden är tagen med svepelektronmikroskopi av Gulaim Seisenbaeva, SLU.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu