Ny samarbetsplattform skall främja vidareutveckling av viktiga antibiotika

Date: 7 juni, 2017

Sjukvården behöver tillgång till många olika antibiotika men en del sorter är inte längre lönsamma för läkemedelsbolag. Den nya samverkansplattformen PLATINEA ska hjälpa till att identifiera gapet mellan behov och tillgängliga antibiotika och erbjuda ett forum där de relevanta aktörerna kan mötas och jobba vidare mot det långsiktiga målet att optimera antibiotikaanvändning och därmed öka livslängden av befintliga antibiotika.

Allt fler bakterier blir resistenta mot olika sorters antibiotika och i sjukvården behövs därför tillgång till flera olika preparat. Läkemedelsbolag väljer ofta att inte vidareutveckla och tillhandahålla befintliga olönsamma antibiotika och därför finns det en risk att antibiotika som är nödvändiga inom sjukvården inte längre kommer att finnas tillgängliga. Nyligen har detta problem uppkommit med ceftibuten, ett viktigt antibiotika mot urinvägsinfektioner. Dessutom saknas en samarbetsarena för att fortsätta utveckla redan existerande antibiotika, till exempel genom nya beredningar och nya, mer anpassade doseringar.

PLATINEA är en samverkansplattform som syftar till att säkerställa att behovet av dessa antibiotika kontinuerligt identifieras och tillfredsställs. Aktörerna som står bakom PLATINEA är Uppsala universitet, via Uppsala Antibiotic Center, Linköpings Universitet, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, och företaget Meda/Mylan. Flera andra intressenter som är aktiva inom antibiotikafältet kommer också att involveras för att samverka inom plattformen, till exempel andra antibiotikaleverantörer, relevanta myndigheter och representanter från läkarkåren. En första workshop hålls den 7 juni 2017.

Idén till plattformen föddes under diskussioner vid en så kallad AIMday, ett koncept där organisationer och forskare möts för att diskutera särskilda frågeställningar i små grupper. Företaget Meda/Mylan hade då en fråga om hur man kan stimulera vidareutveckling av befintliga antibiotika och en annan fråga om hur man kan säkerställa tillgången av viktiga antibiotika. Diskussionen som fördes med forskare och läkare visade att det saknas system och processer där behoven i vården tydligt kan identifieras och sedan kopplas till kompetenser och kunskaper inom akademi, klinik och industri för att tillhandahålla antibiotika som möter behoven. PLATINEA föreslogs då som en struktur/plattform som kan fylla detta vakuum och stimulera samverkan mellan aktörerna.

– Det är väldigt svårt att få alla intressenter; vården, myndigheter, akademi och industri, att mötas, diskutera och komma överens om hur man praktiskt kan angripa problemet med vidareutveckling och tillgång till antibiotika. Interaktionen mellan industri, akademi, vård och myndigheter är till exempel problematisk på grund av risken för jäv. Lösningen med PLATINEA består i att plattformen drivs av en oberoende part, Uppsala Antibiotic Center vid Uppsala universitet, vilket skapar en neutral grund för de olika intressenterna att mötas, säger Enrico Baraldi, projektledare för den nya plattformen och professor vid Institutionen för teknikvetenskaper.

Projektet att upprätta samverkansplattformen har fått stöd av Vinnova.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu