Världscancerdagen 2018: Cancervårdens dilemman i fokus vid Uppsala Health Summit

Date: 2 februari, 2018

dag finns fler möjligheter än någonsin att överleva cancer, tack vare allt bättre behandlingsalternativ. Samtidigt insjuknar alltfler och kostnaderna för nya behandlingar är höga. Detta ställer höga krav på styrning och prioritering av resurser. Hur uppnår vi rättvis tillgång till diagnos och behandling? Detta ämne är fokus för toppmötet Uppsala Health Summit 2018, ”Care for Cancer”.

Antalet nya fall av cancer i världen förväntas stiga dramatiskt under de kommande årtiondena, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Även i Sverige ökar fallen markant, delvis beroende på att antalet äldre ökar. Mer än var tredje person som lever i Sverige i dag beräknas få en cancerdiagnos under sin livstid. Framsteg inom forskning har gett oss många nya möjligheter till tidig diagnos och bättre läkemedel. Men även i ett höginkomstland som Sverige är kostnaderna för nya behandlingar mycket höga, och vården ställs inför svåra dilemman när prioriteringar ska göras.

Uppsala Health Summit (14-15 juni på Uppsala slott) kommer att samla forskare och företrädare för den privata sektorn, hälso- och sjukvård, myndigheter och frivillig-organisationer från hela världen. Syftet med mötet är att inleda en konstruktiv dialog och utveckla förslag till lösningar på framtidens utmaningar kring cancer, i Sverige och internationellt.

– Trots förbättringar inom ramen för vår nationella cancerstrategi är cancervården fortfarande inte helt jämlik i Sverige. Det ska inte handla om var du bor eller vem du är när du behöver vård och behandling. På grund av alla forskningsframsteg så växer också gapet mellan medicinska möjligheter och vad vården faktiskt kan erbjuda – detta gäller i ännu högre grad internationellt. Vi vill få igång en diskussion som fokuserar på praktiska lösningar för bästa tänkbara vård för alla, säger Lars Holmberg, programrådsordförande för Uppsala Health Summit 2018.

Diskussionerna på toppmötet kommer till största delen äga rum i workshops som tar itu med ett brett urval av kritiska ämnen, bland annat utveckling av biomarkörer, biobanker, precisionsmedicin, hur prissätter vi nya läkemedel, möjligheter med data för att stödja beslut i vården samt hur vi anpassar vården för fler patienter. Barncancer, patienters medverkan, jämlikhet och det globala perspektivet kommer att genomsyra programmet i alla workshops samt plenarsessionerna.

– Det är viktigt att barnperspektivet får ta plats i diskussionerna. Barn drabbas av andra cancerdiagnoser än vuxna och behandlingen måste anpassas till en växande kropp som är under stark utveckling. Sjukdomen ska botas och man måste samtidigt arbeta för att i största möjliga mån undvika biverkningar och sena komplikationer. De här överlevarna har hela sina liv kvar att leva. I Sverige insjuknar ungefär ett barn i cancer varje dag. Trots det är de cancersjuka barnen en förhållandevis liten patientgrupp och få läkemedel utvecklas och prövas specifikt för barn, säger Kerstin Sollerbrant Melefors, forskningschef på Barncancerfonden. Detta behöver ändras!

Även patientmedverkan är ett viktigt fokus på mötet. Det genereras ständigt ny kunskap av patienterna själva som vården bör ta vara på, både för individens möjlighet att ta fler egna beslut under sin behandling och för att bygga upp vår gemensamma kunskapsbas.

Uppsala Health Summit äger rum ett år efter det att Världshälsoorganisationen antog en resolution som uppmanar medlemsstater att utveckla nationella cancerplaner kring förebyggande vård, tillgång till screening, diagnos, behandling och vård. Mötet är därmed en möjlighet för delegaterna från hela världen att dela och fånga upp idéer för bättre implementering av forskning och bättre cancervård globalt.

Bekräftade talare på mötet är Dr Mariângela Batista Galvão Simão, WHO: s biträdande generaldirektör för mediciner, vacciner och läkemedel, Professor Max Parkin, från Nuffield Department of Population Health vid Oxfords universitet och African Cancer Registry Network, samt professor Arnie Purushotham från Tata Memorial Center i Mumbai.

angle-downcrossmenu