EU-stöd till Uppsalaprojekt för integration och klimat

Kategori:
Date: 8 juni, 2017

Uppsala kommun har beviljats närmare 19 miljoner kronor i stöd från EU:s strukturfonder för tre olika projekt. Bland annat får projektet Yrkessvenska i köksutbildning 7,2 miljoner kronor. Målet är att underlätta för främst arbetslösa, utlandsfödda kvinnor att få jobb.

Projektet Yrkessvenska i köksutbildning är ett treårigt projekt med start november 2017 som ska bygga upp en utbildning där teori och praktik varvas med sikte på anställning inom offentliga och privata måltidsverksamheter. Totalt kommer 48 deltagare att gå utbildningen som efter projekttiden beräknas bli en permanent verksamhet. Utbildningen beräknas starta hösten 2018.

– Det här är något vi arbetat länge för då vi vet att många utrikesfödda kvinnor efterfrågat utbildning inom köks- och restaurangområdet, säger arbetsmarknadsförvaltningens direktör Lena Winterbom.

Uppsala kommun har även beviljats åtta miljoner kronor från den Europeiska socialfonden (ESF) för ett kompetenshöjande projekt för effektivare mottagande av nyanlända. Projektet är tvåårigt och riktar sig till anställda inom arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och HR som i sin yrkesroll möter nyanlända. Totalt kommer projektet ha 340 deltagare.

Ett tredje projekt, Minskad klimatpåverkan från plast inom kommunalverksamhet, har fått 3,5 miljoner kronor från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektet har som mål att minimera användandet av plast, förbättra avfallssortering och materialåtervinning samt att öka mängden förnybar eller återvunnen plastråvara. Detta bland annat genom förändrade upphandlingsrutiner. Projektet kommer att ske i samverkan med Norrköping, Linköping och Eskilstuna kommun.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu