Region Uppsala skriver samverkansavtal med Economic Board Utrecht

Date: 22 november, 2017

Region Uppsala och nederländska Utrecht har skrivit under ett samverkansavtal. Detta är ett konkret resultat av den studieresa som politiker nyligen genomförde till Utrecht, en stad som på många sätt liknar Uppsala.

– Uppsalaregionen jämför sig sedan en tid med liknande regioner i Europa. Det kan handla om närheten till en annan storstad, befolkning, universitetstradition, näringslivsstruktur och hög ranking på listor gällande livskvalitet och innovationskraft, säger Region Uppsalas chefsstrateg Tomas Stavbom.

Ett exempel på likheterna är, enligt Tomas Stavbom, exempelvis life science-sektorn som är stark i Uppsala, med kopplingen till universitet och Akademiska sjukhuset. Detsamma gäller för nederländska Utrecht, och nu skriver alltså Region Uppsala och Economic Board Utrecht (EBU) ett samverkansavtal.

Vi har mycket att lära av Utrecht. Den utveckling som har skett där de senaste åren inom näringslivsutveckling är imponerande. Utrecht har dessutom efterfrågat ett fördjupat samarbete med oss, vilket är intressant inte minst då de två år i rad blivit utsedda till Europas mest innovativa region. Efter vårt besök känns det självklart att svara positivt på detta. Tillsammans kan vi utveckla vår roll som innovationsledande regioner i Europa, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg.

Enligt avtalet, ett letter of intent, ska regionerna utbyta erfarenheter och ingå i gemensamma projekt för att kunna utveckla sina respektive innovationssystem ytterligare och attrahera spetskompetens till sina regioner. Utrecht har redan idag speciella program för nyanställda på plats, till exempel ett ”välkommen-program”.

– Vi är särskilt intresserade av Utrechts förmåga att attrahera talanger att bo och arbeta i Utrecht. De är samtidigt inte minst intresserade av vårt innovationssystem, med bland annat Uppsala Innovation Center, som rankas som den femte bästa i Europa av undersökningsföretaget UBI Global, säger chefsstrateg Tomas Stavbom.

Nästa steg är att utse projektledare i respektive region och konkretisera samverkansavtalet i olika projekt och utbyten. Fler europeiska regioner kan komma att ingå i samarbetet.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu