Sju miljoner skäl att flytta från Stockholm

Kategori:
Date: 27 januari, 2024

Med tanke på att en villa i Stockholms kommun i genomsnitt kostade 8 536 000 kronor i december 2023, kan det kännas lockande att flytta till en mindre kommun med lägre bostadspriser.

Ju lägre prisnivå, desto större chans att man har råd att köpa en bostad i den storlek man behöver. Trots att pandemin lett till att fler, inom vissa yrkesgrupper, ges möjlighet att arbeta hemifrån så sker de allra flesta flyttar inom samma kommun.

För den som tar steget att flytta över länsgräns finns det många aspekter att ta hänsyn till. Hypoteket har listat 32 kommuner som ligger på max 20 mils avstånd från Stockholm.

I kommunerna Fagersta i Västmanlands län och i Vingåker i Södermanlands län kostade en genomsnittlig villa 1 228 000 respektive 1 398 000 kronor i snitt i december 2023. Det är drygt 7 miljoner billigare än för en villa i Stockholm kommun, där medelpriset i december var 8 536 000 kronor.

Sju miljoners skillnad

Om man istället för att köpa villa i Stockholms kommun bosätter sig i Fagersta, Västmanland eller i Vingåkers kommun, i Södermanaland, så är mellanskillnaden för en villa drygt sju miljoner.

Det finns inget direkt samband mellan prisnivå, avstånd till Stockholm och invånarantal. Vår kartläggning utgår från avståndet till Stockholm, prisnivån på en villa påverkas förstås även av hur arbetsmarknaden ser ut både lokalt och i andra närliggande orter.

– Det är klart att för den som vill köpa en villa och är beredd att arbetspendla ett par dagar i veckan får avsevärt mycket mer villa för en billigare peng.

Arbetsmarknaden lokalt kunde tidigare vara en hämsko för flyttbeslutet. Idag, i synnerhet, för personer som kan arbeta på distans, har den geografiska ytan för var man bor och ha kvar arbetet i Stockholm breddats avsevärt

Vi flyttar ofta lokalt

Vi flyttar inte särskilt långt. Enligt SCB som har koll på våra flyttmönster så sker flest flyttar inom samma län. Det är också vanligare att man flyttar inom samma kommun än att man flyttar till en annan kommun i länet.

Faktum är att 60 870 personer flyttade inom samma fastighet under 2022 och drygt 245 000 flyttade över länsgränsen.

Nya möjligheter under pandemin

Pandemin som var prövande på olika sätt gav också en del positiva effekter. Personer med som kunde arbeta hemifrån gjorde det, en möjlighet som lever kvar i vissa företag.

Gradvis har behovet, för de yrkesgrupper som inte behöver vara fysiskt på plats, att ha nära mellan arbetet och bostaden fått mindre betydelse än innan pandemin.

– I vissa lägen i livet är livskvaliteten lika med närhet mellan omsorg, service och jobb. Ju större cirklar man måste röra sig i desto mer sårbart blir blir tids- och livspusslet. Det kan vara en anledning att flytta till en mindre stad.

På den mindre orten är det nära till allt. En annan aspekt är storleken på bostad. Många i Stockholm har inte råd att köpa en bostad som passar behoven.

Det är förstås lättare att få ihop kalkylen för en större bostad om du flyttar till en mindre kommun, med lägre medelpris, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket.

– Utan att ha siffror som bekräftar det här tror jag att en del människor flyttar tillbaka till barndomsstaden när de själva får barn. Man känner igen sig och man har kanske kvar ett nätverk vilket är värdefullt, säger Claudia Wörmann.

Hela listan.

angle-downcrossmenu