Många tusenlappar att spara vid byte av bank: Bara var fjärde i Uppsala län har bytt bank för sitt bolån

Kategori:
Date: 22 februari, 2020

Undersökningen visar att många bolånetagare i Uppsala län har funderat på att byta bank för sitt bolån – nära sex av tio (58 %) har tänkt på detta under det senaste året.

Men det är bara var fjärde (25 %) som gjort slag i saken och flyttat sitt bolån till en annan bank. Det är en skillnad jämfört med gruppen invånare i Södermanlands län där flest bolånetagare svarar att de någon gång har bytt bank för sina bolån (41 %).

Motsvarande siffra för riket är var tredje (32 %).

– I hela landet, men framför allt utanför storstäderna, skulle man behöva bli bättre på att se om det finns alternativ för sina bolån. Det finns mycket pengar att spara genom att byta bolånebank. Här finns en chans att pröva nytt som kan vara viktigt för den egna ekonomin och förändra upplevelsen som kund, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef på Landshypotek Bank.

Bostadsmarknaden engagerar länsborna i Uppsala
Även om undersökningen visar att uppsalaborna inte hör till dem som är mest aktiva att byta bank för sina bolån, så funderar och söker man information om bostadsmarknaden i stor utsträckning.

Undersökningen visar att nära sju av tio (69 %) tänker på frågor som rör bostadsmarknaden och drygt fyra av tio (45 %) söker information om bostadsmarknaden varje månad.

Det är bara i Stockholms län man tänker och söker information oftare, där sju av tio (72 %) tänker på bostadsmarknaden och fem av tio (51 %) söker information om bostadsmarknaden månatligen.

– Det är bra att hålla sig uppdaterad om bostadsmarknaden och det är viktigt att man tar chansen att utmana sin bank i hela landet.

Dels för att spara pengar, dels för att ta vara på möjligheten att vara en del i en rörelse för ökad konkurrens och sunda värderingar på svensk bankmarknad, fortsätter Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef på Landshypotek Bank.

angle-downcrossmenu