ArtDatabankens naturvårdspris till entusiast med spindelnät

Kategori:
Date: 8 april, 2017

ArtDatabankens Naturvårdspris 2017 går till Kajsa Mellbrand som har lyft intresset för spindlar. En folkbildande gärning som också har bidragit till att förbättra könskvoten bland skaran av småkrypsentusiaster.

Naturvårdspriset delas ut idag, den 5 april, vid en ceremoni på SLU i Uppsala. Kajsa gör en enastående insats för att sprida kunskap om småkryp och natur.

Juryns motivering: För ett imponerande, öppet och välkomnande nätverksbyggande och spridande av spindelkunskap. Genom entusiasm, genuint intresse och värme lockar Kajsa Mellbrand såväl nyfikna, artkunniga som spindelfobiker att lära sig mer om spindlarnas fantastiska liv, beteenden och artrikedom. Genom ”Spindelnätet” och sitt inkluderande sätt har hon starkt bidragit till att locka nya grupper av småkrypsentusiaster. Kajsa berättar outtröttligt allt om spindlar och dess leverne och får nyfikenheten att växa till en större kunskap och respekt för vår natur.

Kajsa Mellbrand är biolog från Skåne som jobbar på Länsstyrelsen Gotland. Just spindlar har alltid intresserat henne. Som forskare studerade hon spindlars roll i strandekosystem. Kajsa upptäckte då att det inte finns så många spindelkunniga i Sverige. När intressegrupper på nätet tog fart på 2010-talet var det många bland insektsfolket som tyckte att det var svårt att förstå hur man kunde tycka att det var roligt att titta på småkryp som har fler än sex ben. Med tiden fick Kajsa allt mer förfrågningar och för att samordna detta skapade hon facebookgruppen ”Spindelnätet” och så småningom en kompletterande hemsida. Facebookgruppen har nästan 3700 medlemmar och växer stadigt.

– Jag tycker att det är speciellt roligt att Kajsa har fått ett stort antal tjejer intresserade av dessa djur. Traditionellt har artentusiaster varit män men nu kommer kvinnorna på bred front; inom fågelskådning, insekter och nu spindlar, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

För Kajsa är inga frågor för dumma. Är det en nybörjare passar hon på att flika in lite ekologi och roliga fakta. Lite speciellt är att spindelfobikerna har hittat dit också, fast då i terapeutiskt avseende.

I sommar blir det ett upprop att leta efter rödlistade hoppspindlar. Det sker inom Faunaväkteriet småkryp, ett övervakningsprojekt som Sveriges entomologiska förening driver, och som Kajsa samordnar. Det finns mycket att upptäcka eftersom kunskapsbristen är stor. Samtidigt släpper ArtDatabanken en ny digital nyckel för enkel artbestämning av hoppspindlar. Kajsa är förhoppningsfull att det blir fler faunaväktare som liksom hon tycker att spindlar är karismatiska och söta.

– ”För vem kan motstå en hoppspindel: små, luddiga och med stora mörka ögon!”, säger Kajsa Mellbrand.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu