En mix av antikroppar driver på inflammation vid ledgångsreumatism

Date: 28 juni, 2018

En bred mix av antikroppar mot olika proteinfragment som innehåller aminsyran citrullin i lederna har koppling till graden av inflammation och ledskada vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Det visar en ny forskningsstudie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

– Resultaten överensstämmer med det andra visat i två olika typer av studier på försöksdjur där en mix av antikroppar kan driva på inflammation och ledskada. Det nya är att vi visat att motsvarande mekanism skulle kunna vara av betydelse även vid ledgångsreumatism. Ökad kunskap om vad som driver på sjukdomsprocessen kan på sikt underlätta både diagnostik och mer individuellt anpassad behandling, säger Johan Rönnelid, överläkare och professor i klinisk immunologi, Akademiska sjukhuset.

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar leder och andra organ. Sjukdomen börjar ofta i små leder i händer och fötter. Vanliga symtom är svullna och ömma leder, smärta och stelhet. Sjukdomen går inte att bota, men läkemedel och sjukgymnastik kan dämpa inflammationen och lindra smärtan.

För att ställa diagnos analyseras numera antikroppar mot proteinfragment som innehåller aminosyran citrullin. Sådana anti-citrullin-antikroppar (ACPA) kan påvisas i blodet hos ungefär två tredjedelar av alla patienter med sjukdomen. Generellt utvecklar dessa patienter mer ledinflammation med större ledskador än övriga patienter utan ACPA.

ACPA-tester som används inom sjukvården är utformade för att detektera flertalet ACPA, oavsett vilket protein de reagerar med. Men man vet sedan tidigare att olika patienter reagerar med olika proteinfragment som innehåller citrullin.

När autoantikroppar förenas med motsvarande kroppsegna ämnen bildas immunkomplex, som sedan kan stimulera inflammation.

Forskargruppen i Uppsala har utvecklat en metod för att rena fram immunkomplex från olika kroppsvätskor. I den aktuella studien kombinerades denna metod med mätning av 19 ACPA-antikroppar som reagerar med olika proteinfragment innehållande citrullin. Totalt ingick 77 patienter med reumatoid artrit och mätningar av halterna gjordes i blod, ledvätska samt i immunkomplex från både blod och ledvätska.

– Vår studie visar att ingen enskild antikropp påverkade graden av inflammation och ledskada mer än övriga. Vi såg däremot att en bred mix av ACPA i immunkomplex från inflammerade leder kunde kopplas till höggradig inflammation och ledskada. Fynden stöder misstanken att ACPA kan vara sjukdomsdrivande genom att bilda immunkomplex i lederna hos patienter med ledgångsreumatism, där dessa immunkomplex sedan kan orsaka inflammation i leden,­­ förklarar Johan Rönnelid.

angle-downcrossmenu