Södra Uppsala blir del av regeringens satsning på nya hållbara städer

Kategori:
Date: 2 september, 2017

På en pressträff på fredagen berättade bostadsminister Peter Eriksson (MP) att södra Uppsala finns bland de nio områden i landet som kommer att ingå i satsningen för ökat bostadsbyggande och nya hållbara städer. I Uppsala ingår områdena Bergsbrunna samt Södra staden-Gottsunda där det kan skapas 33 000 nya bostäder och 10 000–20 000 arbetsplatser.

– På kort tid har vi nästan tredubblat bostadsbyggandet och Uppsala har bevisat att vi kan anta regeringens utmaning att bygga bostäder, skapa jobb och växa hållbart. Södra Uppsala har potential att bli ett område med stor betydelse för utvecklingen inte bara i Uppsala utan i hela huvudstadsregionen, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för bostäder och stadsplanering.

– Det är glädjande att utredaren Johan Edstav nu har med förslaget att utveckla stadsdelen Bergsbrunna vid en ny station samt hela Södra staden. Igår kom Trafikverkets besked om fyrspårssatsningen i sin nationella plan – där har utredarens förslag om exploateringar i Uppsalaområdet varit helt avgörande. Förslaget innebär att vi kan stärka det spårburna och hållbara resandet samtidigt som vi utvecklar Uppsala. Från kommunens sida står vi beredda att tillsammans med samordnaren förhandla om hur planerna ska realiseras, säger Maria Gardfjell (MP) kommunalråd med ansvar för miljö och hållbar stadsmiljö.

I det förslag som Uppsala kommun har skickat in till regeringen ingår två områden: Bergsbrunna med omgivningar och Södra staden-Gottsunda. I områdena kan det skapas stadsbebyggelse med cirka 33 000 bostäder och 10 000 – 20 000 arbetsplatser.

För att det ska bli möjligt krävs, förutom statliga investeringar i ökad kapacitet med två järnvägsspår på Ostkustbanan, en ny tågstation i Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk med hög kapacitet mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum samt en ny trafikplats vid E4:an.

Om investeringarna i ny kollektivtrafik genomförs kommer den som reser från Bergsbrunna år 2050 nå 1,3 miljoner arbetsplatser inom 60 minuter. Restiden från Gottsunda och Ultuna till Stockholm Central kommer att bli cirka 42 minuter.

Gottsunda-Ultuna och Bergsbrunna är två av de stadsnoder som pekades ut i den översiktsplan som Uppsala kommun antog 2016. Under 2017 kommer Uppsala kommun att anta en fördjupad översiktsplan för Södra staden. I Gottsunda pågår ett programarbete för att utveckla stadsdelen och för Bergbrunna med omnejd inleds arbetet med en fördjupad översiktsplan under hösten 2017.

Regeringens pressmeddelande

För mer information
Erik Pelling (S), kommunalråd
Telefon: 018- 727 13 34
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd
Telefon: 018-727 16 81
E-post: maria.gardfjell@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se

angle-downcrossmenu