Alva Myrdals plats invigd

Kategori:
Date: 8 september, 2017

Alva Myrdals plats i korsningen S:t Persgatan/Salagatan invigdes idag av förre vice statsministern Lena Hjelm Wallén, fredsforskaren Louise Olsson, kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg (S) och Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden. Alva Myrdal bodde sin första tid på S:t Persgatan och efter en internationell karriär tilldelades hon Nobels Fredspris 1982 för sina insatser för nedrustning.

Alva Myrdal tilldelades priset för sina insatser som ledare för den svenska nedrustningsdelegationen i Genève under åren 1962–1973 och för sina insatser för att informera och väcka den allmänna opinionen i världen mot kärnvapenkapprustningen. Hon är internationellt berömd och aktad i alla kretsar som arbetar med nedrustning.

– Idag behövs nya krafter, ny medvetenhet i arbetet för nedrustning. Att minnas Alva Myrdal och ära henne genom att namnge en plats efter henne här i Uppsala är välkommet, sa invigningstalaren Lena Hjelm Wallén, tidigare utrikesminister och vice statsminister.

Alva Myrdal är tillsammans med ärkebiskop Nathan Söderblom, Hjalmar Branting och Dag Hammarskjöld den fjärde fredspristagaren med anknytning till Uppsala.

– De andra har redan fått ge namn till platser i Uppsala, och det var på tiden att också Alva Myrdal uppmärksammas på det här sättet, sa Jan Ask.

Louise Olsson, forskare vid fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och Institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala, lyfte i sitt tal vid invigningen fram Alva Myrdal som en källa till inspiration eftersom hon framgångsrikt kombinerade insamlande av forskningsinformation, diplomati och ett stort personligt engagemang.

– Hennes argument var träffsäkra och krävande då hon underströk behovet av att formulera konkreta och uppnåbara mål istället för breda slagord och utopiska visioner för att komma tillrätta med vad hon själv betraktade som mycket svåra och komplexa frågor, sa Louise Olsson.

Frågan om kapprustning och kärnvapen är högaktuell mot bakgrund av den senaste tidens utveckling, nu senast på den Koreanska halvön.

– Kapprustningen, med och utan kärnvapen, denna fortsatt världsomfattande dårskap, är mänsklighetens största utmaning. Den står i vår makt att bryta eftersom den helt och hållet är en mänsklig skapelse. Låt oss därför alla inspireras av Alva Myrdals kunniga och starka engagemang och hennes egna ord: ” Det är inte människovärdigt att ge upp”, sa Carl Lindberg (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Alva Myrdal mottog Nobels fredspris 1982. Två år innan hade hon varit första mottagare av Albert Einsteins fredspris och året innan det norska folkets fredspris.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu