Nya träd ska ersätta gamla i Östra Sala backe

Kategori:
Date: 2 augusti, 2017

I augusti fortsätter utbyggnaden av Östra Sala backe. I samband med det kommer träd vid Fyrislundsgatan att sågas ned. Som ersättning för de träd som fälls kommer sammanlagt minst 157 lönnar, lindar och almar planteras på olika platser i närheten.

Nu börjar bygget av etapp 2 i Östra Sala backe och kommunens fortsatta utveckling av området. I det första skedet ska nya ledningar läggas ned i marken. Arbetet fortsätter under hösten med nya gator och gång- och cykelvägar. I samband med det måste en del träd tas ned bland annat längs Fyrislundsgatan.

Arbetena startar under vecka 32 (7-11 augusti). Allén längs med Fyrislundsgatan består idag av lönnar som planterades i två till fyra trädrader under 1970-talet.

Som ersättning för de träd som tas ned ska istället ett stort antal nya träd planteras i närområdet. För varje alléträd som avverkas ska minst ett nytt träd planteras. Återplantering på exakt samma plats, längs Fyrislundsgatan, är inte är möjlig på grund av att det där ska byggas nya bostadskvarter.

– Genom att plantera såväl lönnar som lindar och almar skapar vi mångfald och robusthet mot trädsjukdomar så att träden blir mer hållbara över tid. Trädens skira vårgrönska och vackra höstfärg ska fortsätta vara ett signum för gatan, säger Sofie Rosell Güler, planarkitekt för Östra Sala backe.

57 träd ska planteras som en allé längst Alrunegatans norra sida, från Fyrislundsgatan till Timjangatan. Det kommer ske med början under hösten 2018.

80 träd ska planteras i Källparken och Årstaparken. Det kommer att ske vid olika tillfällen fram till 2019.

Minst 20 träd kommer att planteras längst Johannesbäcksgatan.

I Fyrislundsgatans mittremsa ska det också planteras träd, från Gröna gatan till Verkmästargatans förlängning.

Läs mer på www.ostrasalabacke.uppsala.se

angle-downcrossmenu