Global uppvärmning kan göra tusentals svenska sjöar isfria om vintern

Date: 29 januari, 2019

Ny forskning visar att ungefär 35,300 sjöar på norra halvklotet skulle bli isfria hela året om ifall den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader. I Sverige blir tusentals sjöar helt isfria om uppvärmningen når mer än 3 grader. Forskare från bland annat Uppsala universitet har arbetat med studien, som nu presenteras i tidskriften Nature Climate Change.

Det är ingen nyhet att jorden generellt har blivit varmare under de senaste decennierna. Det är inte heller någon nyhet att tidsspannet då vi kan åka skridskor eller pimpelfiska i Sverige har krympt. I en ny vetenskaplig studie har Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet, tillsammans med internationella forskarkollegor undersökt hur allvarlig situationen är globalt sett.

I sina resultat ser de att uppskattningsvis 35,300 sjöar på norra halvklotet blir permanent isfria om den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader. Denna siffra stiger till 230,400 isfria sjöar ifall den globala uppvärmningen når 8 grader.

– Globalt sett är siffran alarmerande då så många som 656 miljoner personer i fler än 50 länder kan komma att påverkas av isfria sjöar vid en global uppvärmning, säger professor Gesa Weyhenmeyer.

Tillsammans med tio andra forskare från USA, Kanada, England och Tyskland har hon samlat in tusentals isläggnings- och islossningsdata från sjöar fördelade över hela världen och använd dem för modelleringen av världens 117 miljoner sjöar. Många svenska sjöar ingår i databasen.

– I Sverige blir tusentals sjöar helt isfria om uppvärmningen når mer än 3 grader. Vi är vana att Sveriges stora sjöar som Vättern och Vänern inte fryser varje år men isfria sjöar på vintern kan nu alltså bli en allt vanligare syn, konstaterar Gesa Weyhenmeyer.

Det är inte bara det visuella intrycket av våra sjöar som skulle förändras. I de nordiska länderna är en del av den kulturella identiteten också kopplad till snö och is. Pimpelfiske och att kunna åka långfärdsskridskor är uppskattade utomhusaktiviteter.

Dessutom ändras de ekologiska förhållandena om sjöarna inte längre fryser om vintern. Mest påtaglig blir en förlängd växtsäsong med en ökad tillväxt av alger som följd. Även transporten av närsalter och löst organisk kol till sjöarna ökar och kan leda till försämring av vattenkvalitén. Därmed påverkas också kvalitén på råvatten som tas från sjöar och som sedan används som dricksvatten.

Isförhållanden på sjöar har hittills inte lyfts i de globala klimatdiskussionerna men med denna studie visar forskarna att många ekosystemtjänster påverkas när isen försvinner från våra inlandsvatten.

För mer information, kontakta Gesa Weyhenmeyer, tel: 018-471 2711, e-post: Gesa.Weyhenmeyer@ebc.uu.se

Widespread loss of lake ice around the Northern Hemisphere in a warming world, Nature Climate Change, DOI: 10.1038/s41558-018-0393-5

angle-downcrossmenu