Ny populärvetenskaplig bok berättar om livet i Norden under 500 år

Kategori:
Date: 23 januari, 2024

Den 10 februari öppnar Nordiska museet sin mest omfattande utställning hittills – Nordbor. I anslutning till utställningen utkommer en rikt illustrerad populärvetenskaplig bok med samma namn där ett femtiotal forskare och specialister presenterar aktuell kunskap om livet i Norden från 1500-talet till idag.

Boken Nordbor är en kulturhistorisk exposé över livet i norr under fem sekler. Den handlar om människan i Norden, om hur livsmiljöer och kulturer vuxit fram, förändrats och formats till en väv av historiska erfarenheter. Verkliga personer, både historiska och nu levande, har en viktig plats i berättelsen. Sverige står i centrum, men med nordiska jämförelser och globala utblickar.

– Boken knyter ihop utvalda museiföremål, bilder och arkivhandlingar med händelser och personliga berättelser. Med hjälp av historien vill vi ge perspektiv och sammanhang åt vår egen tids angelägna samhällsfrågor och möjligheter att reflektera över framtiden. Det kan röra utnyttjandet av den nordiska naturen eller våra sociala relationer liksom frågor om kunskap och föreställningsvärldar

Boken är indelad i fem århundraden och belyser hur välfärdsstaten Sverige tog form och tillsammans med sina grannländer blev dagens Norden. Berättelsen följer tre huvudsakliga spår: ”Natur och näringar”, ”Familj och hushåll” samt ”Tro och tanke”. I inledande texter till varje del tecknas det nordiska sammanhanget. En mängd forskare från olika discipliner i och utanför museet har bidragit med kunskap och nya perspektiv.

Fakta
Nordbor. Liv och rörelse under 500 år utgiven av Nordiska museet i samarbete med Makadam förlag
Redaktörer: Anna Arfvidsson Womack, Fredrik Svanberg & Ulrika Torell
Grafisk form: Anders Nord Studio & Vanessa Gandy, Nordiska museet
Publicerad 10 februari 2024 på svenska
ISBN 978-91-7061-470-5
Rek. pris 395 kr.
Antal sidor: 439
© Stiftelsen Nordiska museet 2024
Nordiska museet ger ut boken i anslutning till utställningen Nordbor som öppnar på Nordiska museet 10 februari 2024.

angle-downcrossmenu