Ny intagningsenhet ska avlasta akuten på Akademiska

Date: 9 oktober, 2023

Måndagen den 9 oktober välkomnas den första patienten till en ny intagningsenhet på Akademiska sjukhuset. Den nya enheten ska avlasta akutmottagningen, förbättra arbetsmiljön, höja patientsäkerheten och förbättra vårdkvaliteten. Patienterna som tas in kommer att erbjudas vård och utredning i upp till 23 timmar. Därefter ska de antingen skrivas ut eller överföras till lämplig vårdavdelning.

– Den nya intagningsenheten är en viktig pusselbit i att avlasta akutmottagningen. Genom att erbjuda tidig utredning och omvårdnad kommer vi inte bara att höja vår patientsäkerhet, utan även underlätta arbetet med att utlokalisera patienter till rätt vårdnivå. Det är ett steg framåt för att skapa smidigare och mer effektiva vårdflöden. Jag är övertygad om att detta på ett avgörande sätt kommer att gynna både patienter och personal

– Våra patienter ska erbjudas en god omvårdnad. På intagningsenheten finns möjlighet att ge god omsorg i väntan på provsvar eller röntgenundersökning vilket kan avlasta akutmottagningen. Det är positivt att vi förbättrar vårdflödet för såväl patienter som vårdpersonal, allt för att skapa bättre omhändertagande och minskad stress på arbetsplatsen, säger Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande och regionråd (L).

Den nya intagningsenheten, ITA, kompletterar akutvårdsavdelningen, AVA, där mer akut sjuka patienter vårdas. Ambitionen är att höja patientsäkerheten och förbättra vårdkvaliteten genom att erbjuda tidig utredning och omvårdnad till patienter som annars skulle behöva vänta länge på akutmottagningen för diagnos och behandling. Härigenom ska även vårdpersonalens arbetsmiljö förbättras.

Inledningsvis ska enheten ta emot patienter som tillhör internmedicin, kirurgi och neurologi. På sikt är dock målet att växa och även kunna ta emot patienter från andra verksamhetsområden.

Patienterna kommer att erbjudas vård och utredning i upp till 23 timmar. Därefter ska de antingen skrivas ut eller överföras till lämplig vårdavdelning för fortsatt vård och undersökning. I personalteamet ingår sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och avdelningschef.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu