Lantbrukare lägger oväntat mycket tid på kontroller

Kategori:
Date: 26 juni, 2017

Hur mycket tid lägger egentligen lantbruksföretagarna på journalföring, kontroller och myndighetsrelaterad administration? Vilken administration är det som tar mest tid? Hushållningssällskapet Halland, Växa Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet har nu sammanställt nya resultat i projektet ”Byråkratin belastar och kostar”.

Inom projektet har det undersökts hur mycket tid och vilken kostnad lantbruksföretag har för myndighetsrelaterad administration och för branschkrav av olika slag. Projektet har valt att titta på administration inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

De nya resultaten kommer att presenteras vid två seminarier på Borgeby fältdagar 28-29 juni.

Under seminarierna redogörs för hur mycket tid företagen la på administration, samt vilken byråkrati som tog mest tid.

Välkomna att delta vid seminarierna!

Tid: 28 och 29 juni kl 14.00

Plats: Borgeby Fältdagar, Borgeby.

angle-downcrossmenu