Hjärta och hjärna reagerar på miljön i omgivningen

Kategori:
Date: 18 maj, 2017

Förtätning av städer eller ökad naturhänsyn i skogsbruket – kan man i förväg ta reda på hur förändringar i miljön kommer att påverka människan? I ett unikt, tillfälligt labb på SLU Alnarp arbetar ett internationellt forskarteam med att samla in mänskliga reaktioner via elektroder och elektriska impulser.

I projektet samarbetar svenska forskare inom miljöpsykologi och landskapsarkitektur med kollegor från Taiwan, Sydkorea och Finland. Målet är att på sikt kunna ta med utrustningen ut i fält och lägga på miljöer som ännu inte finns. Eller tvärtom, att via VR-teknik ta in den omgivande miljön i labbet.

Det är Anna María Pálsdóttir och Caroline Hägerhäll, forskare vid Insitutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi samt Åsa Ode-Sang, forskare vid Instutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp som driver studien i Sverige.

-Vi har stor kunskap om utemiljöer, om planering, skötsel och om hur man skapar miljöer. Genom projektet får vi även kunskap om hur människan reagerar på förändring, säger Åsa Ode Sang,

Det tillfälliga labbet är första steget mot slutmålet – en mer omfattande forskningsmiljö där det går att genomföra så kallade multisensoriska tester för samspelet människa-miljö. I det här fallet omfattar begreppet miljö hela skalan, från landsbygd, parker och trädgårdar, ända ner till enskilda växter. Stort fokus ligger på så kallade restorativa miljöer, alltså miljöer för stressåterhämtning, ett viktigt forskningsområde inom Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.

-I labbet får deltagarna reagera på bilder med olika miljöer. Vi mäter EEG och puls, dels för att se hur tekniken fungerar och dels för att se vilken typ av data man kan få ut och vilka slutsatser man kan dra, berättar Åsa Ode Sang.

Under projektet har ett 50-tal personer passerat SLU Alnarps tillfälliga labb som snart packas ihop igen. Samma studie genomförs parallellt i Taiwan, Sydkorea och Finland och genom samarbetet kan utrustningen testas och utvärderas.

-Liknande utrustning finns redan på Karolinska Institutet i Stockholm och på Lunds universitet som vi sedan tidigare har ett samarbete med. På sikt hoppas vi kunna komplettera deras utrustning och kanske etablera en grupp där forskarna kan bidra med olika delar, säger Åsa Ode Sang.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu