Försenat fyrspår kostar 400 miljoner kronor per år

Date: 25 juni, 2017

400 miljoner kronor per år. Det är vad samhället går miste om för varje år som utbyggnaden av fyra spår hela vägen Stockholm-Uppsala skjuts fram i tiden. Framför allt genom längre restider, men också genom fastighetsvärden som inte kan realiseras. Det visar en ny rapport som SWECO tagit fram på uppdrag av Region Uppsala.

För att Stockholm-Uppsalaregion och Sverige ska kunna konkurrera globalt även i framtiden, krävs kraftfulla satsningar. Ska det ske hållbart, med minskade utsläpp av växthusgaser och ökad rörlighet, är järnvägen och den spårburna kollektivtrafiken en nyckelfaktor. Fyra spår hela vägen Stockholm-Uppsala fyller alla kriterier för en sådan framtidssatsning, menar SWECO.

– Fyra spår skulle ge över 100 000 bostäder och lika många jobb. Ingen annan sträcka i landet skulle ge lika goda vinster för hela Sverige. Den här rapporten visar därtill att kostnaderna för att inte bygga fyrspåret är betydande. På några år har vi tjänat in hela investeringen, säger Bertil Kinnunen, (S), regionråd i Region Uppsala.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell plan för transportinfrastruktur till 31 augusti. Beslut för perioden 2018-2029 tas av regeringen under våren 2018. Sju län i Stockholm-Mälarregionen har inom ramen för En bättre sits ställt sig bakom en satsning på fyrspår. I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie föreslås en byggstart 2025-2029.

– Utan en väl fungerande Stockholm-Uppsala region riskerar hela landet att tappa i konkurrenskraft och vi missar möjligheten att utveckla samhället hållbart. Fyrspåret måste prioriteras högt och vara på plats senast 2030. Vi har inte råd att vänta. Det är rapporten väldigt tydlig med, anser Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Rapporten bifogas pressmeddelandet och finns även att hämta på fyrasparforsverige.se

För mer information:
Bertil Kinnunen, regionråd (S), Region Uppsala: 070-763 40 71
Göran Enander, landshövding i Uppsala län: 070 – 553 83 85
Tomas Stavbom, chefsstrateg, Region Uppsala: 076-1482101

angle-downcrossmenu