Nyttiga svampar kan skydda kaffeodlingar mot allvarlig växtsjukdom

Kategori:
Date: 17 april, 2023

Kaffets vissnesjuka orsakar stora skördeförluster i Etiopien. Nu har forskare från SLU och Etiopien utvecklat, formulerat och utvärderat preparat med nyttosvampar från släktet Trichoderma mot sjukdomen. Bekämpningseffekten har varit god under fältförhållanden och därför rekommenderar forskarna nu att de nya biologiska bekämpningsmedlen används i stor skala för att skydda landets kaffeodlingar.

Kaffets vissnesjuka är en ekonomiskt mycket betydelsefull växtsjukdom i Etiopien och ett hot mot landets kaffeindustri. Sjukdomen, som orsakas av svampen Fusarium xylarioides, har under det senaste decenniet lett till att kaffeproduktionen i landet har minskat med 30–40 procent.

Sjukdomen är en stor utmaning inte minst för småbrukare, eftersom kaffet är deras viktigaste avsalugröda. Till utmaningarna hör att det varken finns resistenta kaffesorter eller effektiva kemiska bekämpningsmedel.

Under de senaste tre åren har SLU-forskare i samarbete med etiopiska kollegor arbetat med att ta fram ett hållbart sätt att bekämpa kaffets vissnesjuka.

– Vi ville hitta hållbara, lokala lösningar utan kemiska bekämpningsmedel som kan hjälpa små kaffeproducenter, både ekologiska och konventionella odlare

Vissa arter inom svampsläktet Trichoderma används redan i stor omfattning för att bekämpa organismer som orsakar växtsjukdomar och även för att öka motståndskraften mot sjukdomar i växthus och på fält. Trichoderma-arter finns naturligt i jordarna i etiopiska kaffeplantager, men den biologiska bekämpningspotentialen har ännu inte utnyttjats.

Forskarna isolerade Trichoderma-arter från kaffeodlingar i olika regioner, studerade deras biologiska mångfald och gjorde laboratorietester för att hitta isolat med egenskaper som skulle kunna vara värdefulla vid bekämpning av kaffets vissnesjuka.

– Vi tog de bästa isolaten från labbet och använde dem i växthusförsök under tre år. Dessutom genomförde vi fältförsök i tre olika regioner med två av de bästa isolaten och olika formuleringar under tre år, säger Afrasa Mulatu, doktorand från Addis Ababa University.

Fältstudien visade hög potential för biologisk bekämpning. De mest effektiva isolaten minskade utbredningen av kaffets vissnesjuka i regionerna Gera, Teppi och Jimma med 67,7, 71,4 respektive 80,5 procent. Inför fältstudien gjordes tester som visade att preparaten inte är skadliga för människor.

– Så vitt vi vet är det här den första rapporten om en biologisk bekämpningsmetod som effektivt kan hantera kaffets vissnesjuka, och som har utvecklats från labb till fält. Vi hoppas att våra preparat snart kommer att användas i stor omfattning för att bekämpa kaffets vissnesjuka i Etiopien, säger Ramesh Vetukuri.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu