Fröätare hjälper oss att bekämpa ogräs på åkern

Kategori:
Date: 18 december, 2021

Många smågnagare och jordlöpare gillar att äta ogräsfrön och det har vi nytta av i jordbruket. Ny forskning på SLU visar att dessa fröätare kan minska populationen av ogräs – i det här fallet renkavle.

Även om lantbrukaren använder kemiska och mekaniska metoder för att bekämpa ogräsen är fröätarna ett viktigt komplement. Ännu viktigare blir de i takt med att bekämpningsmedel ska fasas ut och att ogräsen dessutom blir resistenta mot dem. Därför måste vi se till att fröätarna trivs i jordbrukslandskapet.

– Nyttan av ekosystemtjänster som pollinering och naturliga fiender till skadeinsekter är väl känd men fröätarna har inte fått lika mycket uppmärksamhet. Vi visar att de har stor potential som ogräsbekämpare, säger Eirini Lamprini Daouti, forskare på SLU.

Det viktigaste resultatet från studien, som nyligen publicerats i tidskriften Journal of Applied Ecology, är att fröätare kan äta såpass mycket frön att det verkligen minskar populationen av ettåriga ogräs.

– Vi valde att titta på renkavle eftersom det är ett vanligt och besvärligt ogräs som orsaker betydande skördeförluster i Europa, säger Alexander Menegat, forskare på SLU.
Forskarna har gjort en modell av livscykeln hos renkavle. Med hjälp av den kunde de beräkna att minst 78 procent av fröna måste ätas upp om det ska ha någon inverkan på populationens storlek under nästa säsong. Modellen bygger på data från fältstudier av renkavle i skånska höstvetefält. Forskarna har under flera säsonger noterat allt från hur många frön som gror till vinteröverlevnad.

– För att ta reda på hur mycket fröätarna åt satte vi ut plattor med frön på. Vi undersökte också vilka fröätare som hade störst betydelse genom att utesluta smågnagarna från vissa fröplattor med hjälp av nätburar, säger Eirini.

Det visade sig att i genomsnitt 89 procent av fröna upp åts upp i juli när trycket var som störst (alltså mer än 78 procent). På högsommaren var smågnagarna de viktigaste fröätarna och senare, runt skörden, hade jordlöparna störst betydelse.

Lantbrukare har nytta av fröätarna men det är inte så lätt att använda det som strategi för att bekämpa ogräs på ett enskilt fält. Forskare, lantbrukare och beslutsfattare behöver samarbeta för att utvärdera olika åtgärder som kan öka antal och mångfald av ogräsätare i landskapet. Det kan handla om att öka variationen i odlingslandskapet, odla fler sorters grödor i växtföljden och minska störningar som jordbearbetning.

– Den här studien visar att fröätarna är viktiga i dagens intensiva jordbruk och de får ännu större betydelse i ett jordbruk som är mer anpassat till ekologiska principer, säger Alexander Menegat.

Del av avhandling
Studien ingår i Eirini Daoutis avhandling som hon försvarade 29 oktober 2021. I avhandlingen har hon har också sett att:
Jordlöpare är viktiga för att minska frön i fröbanken av flera olika ogräsarter. Det tyder på att fröätare kan minska hela ogrässamhällen.

Fröätarnas potential som ogräsbekämpare ökade med tillgången på frön, men minskade med mängden bytesdjur som bladlöss, spindlar och hoppstjärtar.
Ekosystemtjänsten fröpredation var mer stabil desto fler arter som livnärde sig på frön av samma ogräsart.

angle-downcrossmenu