Senzime tar hem order från Schweiz

Kategori:
Date: 3 oktober, 2020

Senzime meddelar idag att bolaget har fått ytterligare en order från sin distributör Leuag i Schweiz. Ordern avser TetraGraph-system med Philips Interface samt engångssensorer TetraSens och har köpts in av ett sjukhus för att ersätta dess nuvarande AMG-system. Ordervärdet uppgår till ca 300 TSEK och leverans sker under innevarande månad.

”Det är glädjande att konstatera en alltmer utökad installation av TetraGraph. Ökad monitorering leder till ökad säkerhet, korrekt dosering och färre komplikationer”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Med sina närmare 300 sjukhus utgör Schweiz en viktig marknad för Senzime.

”Vi har idag förfrågningar kring TetraGraph från samtliga universitetssjukhus i Schweiz. Vi räknar med att varje installerad TetraGraph förbrukar mer än 1,5 TetraSens per dag. Vi ser även att åtgången på engångssensorerna ökar ju större vana användarna får av TetraGraph”, säger Claudia Stauffer, försäljningschef på Leuag.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. Förutom i Europa har Senzime inlett försäljning av TetraGraph ibland annat Japan, Australien och USA.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu