Region Uppsala får 24 nya platser inom rättspsykiatrin

Date: 21 september, 2019

Region Uppsala kommer att i 20 års tid hyra en nyproducerad fastighet i Jällaområdet. Där ska det finnas två avdelningar inom rättspsykiatrin. 12 platser i säkerhetsklass 2 och 12 platser i säkerhetsklass 3. En extern fastighetsägare är hyresvärd och hyresbeloppet för fastigheten landar på 18,7 miljoner kronor per år. Verksamheten planeras att komma igång tidigast 2023.

Region Uppsala har i flera års tid sökt efter en lämplig fastighet i Uppsalaområdet för att inhysa rättspsykiatrin. Rättspsykiatrin finns idag i lokaler på Ulleråkersområdet, men då det området har sålts måste verksamheten förr eller senare flytta ut. En upphandling initierades av fastighets- och servicenämnden 2017, men den första upphandlingen avbröts på grund av bristande konkurrens.

Nu däremot kommer Region Uppsala att få hyra en fastighet med plats för två helt nya avdelningar. 12 platser för säkerhetsklass 2 och 12 platser för säkerhetsklass 3.

– Region Uppsala har en lång tradition av att bedriva rättspsykiatrisk vård. Att kunna fortsätta erbjuda rättspsykiatrisk vård lokalt är positivt för patienterna, då närhetsprincipen har stor betydelse för tillfrisknandet. Fler människor döms idag till rättspsykiatrisk vård och att då ha två avdelningar ger en mycket mer flexibel vårdkedja i rehabiliteringen och gynnar kortare vårdtider, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen.

– Avtalet löper under 20 års tid. Det ger oss en bra kontinuitet när vi nu bygger upp denna mycket viktiga verksamhet på en ny plats, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande för fastighets- och servicenämnden.

Vård inom rättspsykiatrin är aktuellt för personer som har begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning. Rättspsykiatrisk heldygnsvård bedrivs på låsta avdelningar, som möter höga krav på en god säkerhet. Efter utskrivning från avdelning följs de flesta patienter upp inom den rättspsykiatriska öppenvården.

Verksamheten kommer inte att ta emot några patienter förrän tidigast våren 2023. Det beror på att byggnaden ännu inte existerar, den ska byggas utifrån de krav som verksamheten ställer. Som vid alla byggen gäller därtill, frånsett själva byggnationen, krav på bygglov och övriga tillstånd.

För mer information:
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden: 072 – 217 32 78
Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen: 072 – 227 02 37
Gunilla Svedström, verksamhetschef psykiatrin: 018 – 611 22 38
Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Fastighet och service: 018 – 617 66 00

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu