Senzime får ny stororder från Sydkorea och passerar 400 levererade TetraGraph

Kategori:
Date: 7 januari, 2020

enzime meddelar idag att bolaget har mottagit en ny order på TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer från sin distributör i Sydkorea. Ordervärdet uppgår till ca 1,5 MSEK och leverans kommer att ske under innevarande månad.

Senzimes distributör i Sydkorea har därmed lagt sin tredje större order sedan lanseringen i augusti 2019. I Sydkorea finns över 3 000 sjukhus och i landet utförs årligen omkring 700 000 operationer där narkos sker med hjälp av muskelavslappnande läkemedel.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data hos kirurgiska patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos kirurgiska patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos.

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: ”Det är fantastiskt att starta det nya året med en stororder som bekräftar läkarnas intresse för TetraGraph och att försäljningen till slutkund ökar i Sydkorea. I och med leveransen av denna order har vi levererat över 400 TetraGraph-system till kunder i Sydkorea, Japan, Australien, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Schweiz, Spanien och Italien. Vi ser fram emot att fortsätta bygga den installerade instrumentbasen som driver försäljningen av TetraSens-elektroder.”

angle-downcrossmenu