Region Uppsalas sjukvård bidrar till säkert valborgsfirande

Date: 25 april, 2018

Region Uppsalas sjukvårdsverksamheter förbereder sig nu inför valborgshelgen. Bland annat kommer en sjukvårdspatrull från Kungsgärdets vårdcentral att finnas på plats och cirkulera i framför allt Ekonomikum-parken. Målet är att bidra till ett säkert valborgsfirande.

Sjukvårdspatrullen består av en specialist i allmänmedicin, två distriktssköterskor och en undersköterska och kan ta hand om exempelvis mindre sår, skavsår, stukningar, brännskador och berusning. Man har också en så kallad RAKEL-telefon med sig, vilket gör det möjligt att vid behov få direktkontakt med polis, ambulans och akuten på Akademiska.

Sjukvårdspatrullen kommer att synas eftersom de är klädda med ambulansens skyddskläder med reflexvästar som tydligt markerar läkare respektive sjuksköterska på ryggen.

Kungsgärdets vårdcentral, som patrullen utgår från, kommer också att hålla normala öppettider och kan ta hand om lättare skador, till exempel från glassplitter och skavsår.

Även vid Akademiska sjukhuset förbereder man sig inför sista april. Där kommer som tidigare år ett tält att ställas upp utanför akutmottagningen, där exempelvis berusade personer kan få vård.

angle-downcrossmenu