SFI-studerande ska lära sig svenska genom besök på biblioteket

Kategori:
Date: 30 augusti, 2017

Ökad integration och stöd till språkutvecklingen hos nyanlända. Det är tanken bakom ett nytt samarbete mellan Bibliotek Uppsala och kommunens vuxenutbildning. Alla SFI-studerande ska möta biblioteket vid minst ett tillfälle under sina studier.

SFI och Bibliotek Uppsala har inlett ett samarbete för att stötta språkutvecklingen hos nyanlända och för att förenkla integrationen.

– Vi är glada över samarbetet. Förhoppningen är att nyanlända som går på SFI ska träffa personer på biblioteket som är födda i Sverige eller som har bott en längre tid i Sverige och på så sätt lära sig svenska för att lättare komma in i samhället, säger Lena Winterbom, direktör på arbetsmarknadsförvaltningen.

– Tanken är att biblioteket ska bli en naturlig mötesplats för alla Uppsalabor och att alla SFI-studerande ska möta biblioteket vid minst ett tillfälle under sina studier, säger Mohammed Mekrami, tillförordnad bibliotekschef på Bibliotek Uppsala.

Samarbetet mellan SFI och Bibliotek Uppsala ska till en början bestå av nyhetsbrev och utbildning av pedagoger. Alla SFI-pedagoger ska få nyhetsbrev från biblioteket två gånger per termin. Breven ska ge tips om nyheter och aktiviteter som biblioteket har att erbjuda, till exempel:

  • nyinkomna lättlästa böcker
  • tidningar
  • böcker på modersmål
  • barnböcker
  • barnaktiviteter som sagostunder
  • konstutställningar
  • poesi
  • språkkaféer (bibliotekets samarbetspartner)
  • låna en Uppsalabo

Bibliotekspersonalen ska även utbilda SFI-pedagoger så att de själva kan ha egna visningar av biblioteket. De ska kunna hitta hyllan med böcker på lättläst svenska, modersmålshyllan samt tidningar och tidskrifter från hela världen som finns i PDF-format. De ska även få kunskap om e-böcker och annat som finns på internet. Pedagogerna ska på egen hand kunna ta med en grupp SFI-studerande till biblioteket, visa runt och hjälpa till med att skaffa lånekort.

Utbildningen ska göra lärarna så trygga och bekväma i biblioteksmiljön att de vet och hittar vad biblioteket har att erbjuda. Biblioteket planerar också att prata om böcker med pedagoger, samtal som de i sin tur kan ha med sina elever.

SFI är en kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

För mer information
Satu Molander, rektor för extern vuxenutbildning på arbetsmarknadsförvaltningen
Telefon: 018-727 22 08
E-post: satu.molander@uppsala.se

Mohammed Mekrami, tillförordnad bibliotekschef
Telefon: 018-727 17 54
E-post: mohammed.mekrami@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se

angle-downcrossmenu