Ny körkortsmottagning startad på Akademiska

Date: 17 maj, 2018

En ny körkortsmottagning har öppnats inom geriatriken på Akademiska. Målgruppen är patienter med förvärvade kognitiva störningar. I teamet som bedömer lämpligheten i körkortsinnehav ingår specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och neuropsykolog.

– I takt med att befolkningen åldras och människor lever allt längre ökar förekomsten av demenssjukdomar och kognitiv svikt av olika slag. En utredning av körförmågan kan också behövas efter stroke och olika former av trauma, säger Mikael Köhler, verksamhetschef för geriatrik, Akademiska sjukhuset.

Utredningar av detta slag har sedan tidigare utförts på patienter inom minnes- och geriatrikmottagningen. Det nya är att man nu arbetar på ett mer strukturerat sätt skiljt från andra medicinska bedömningar.

Körkortsmottagningen tar emot patienter på remiss från hela Region Uppsala, vid misstanke om kognitiv svikt och olämplighet att framföra körkortspliktigt fordon. Andra sjukdomar som kan innebära hinder för körkortsinnehav såsom psykisk sjukdom, missbruk eller diabetes utreds inte då dessa tillstånd lämpligast bedöms av annan behandlande mottagning.

Utredningen följer Transportstyrelsens riktlinjer för bedömning av körkortsinnehav vid demens och andra kognitiva störningar (TSFS 2013:2, kap 10). Första steget är att arbetsterapeuten gör en strukturerad kognitiv bedömning av kognitiva funktioner som är viktiga för körförmågan såsom koncentration, psykomotorisk hastighet och uppmärksamhet. Vid behov görs även ett praktiskt körtest i verklig trafik tillsammans med trafiklärare och specialutbildad arbetsterapeut. För vissa personer kan det även bli aktuellt med bedömning av en neuropsykolog, till exempel om personen kör lastbil eller annan yrkestrafik.

– När utredningen är klar ger läkaren en rekommendation till den som remitterat patienten eller skickar ett utlåtande till Transportstyrelsen som fattar beslut i körkortsfrågan. För vissa kan beslutet handla om ett villkorat tillstånd och uppföljning, förklarar Mikael Köhler.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu