Akademiska pionjär på frysbehandling av njurtumörer

Date: 30 juni, 2017

Akademiska har som första sjukhus i Sverige infört frysbehandling mot njurtumörer. Det är en slags ablation där en tunn nål förs in i tumören via huden. Nålen fryses ned till minus 40 grader vilket gör att cancercellerna dör. Fördelen är att behandlingen även lämpar sig för mindre tumörer på svåråtkomliga ställen. Den kan också erbjudas äldre patienter med större tumörer som inte klarar sedvanlig operation.

– Frysbehandling är det största genombrottet för behandling av njurtumörer sedan värmeablation introducerades som alternativ för cirka tio år sedan. Målgruppen är främst patienter med små tumörer som ligger så illa till att man inte kan värmebehandla. En annan fördel är precisionen så att njuren i övrigt inte skadas, säger Einar Brekkan, överläkare i urologi på Akademiska sjukhuset.

Sedan 2007 har drygt 400 patienter med njurtumör behandlats med värmeablation på Akademiska. Behandlingen innebäratt man sticker nålar i tumören som värms upp så att tumörcellerna dör. Idag görs cirka 100 värmeablationer per år och sjukhuset räknar med att cirka 30 procent av dessa kan ersättas av frysbehandling. Det handlar framförallt om mindre tumörer på upp till 3-4 cm i diameter.

– Närmare 60 procent av alla njurtumörer som diagnosticeras idag är relativt små. De upptäcks allt oftare tidigt, som bifynd i samband med röntgenundersökningar som innefattar njurarna, förklarar Einar Brekkan.

Frysbehandling, eller kryobehandling som den också kallas, är en slags ablation. Behandlingen innebär att man avlägsnar tumören via en tunn nål som fryses ned till minus 40 grader. Under behandlingen, som tar cirka 20 minuter, ligger patienten i en datortomograf (CT). På röntgenbilderna syns en tydlig isklump runt tumören vilket gör att man kan minimera risken att friska delar av njuren påverkas.

Införandet av frysbehandling innebär att Akademiska sjukhuset har ett komplett utbud av behandlingar av njurcancer: öppen kirurgi i hjärt-lungmaskin (för de mest avancerade tumörerna som växer in i hjärtat), titthåls- och robotkirurgi samt ablation (nålbehandling med värme eller kyla).

– En fördel med ablation jämfört med kirurgi är att patienterna mår mycket bättre efter ingreppet. Frysbehandling ges polikliniskt och patienterna kan ofta gå hem efter 4-6 timmars observation, många samma dag som de genomgått behandlingen, berättar Maria Lönnemark, röntgenläkare specialiserad på ablationsbehandlingar.

För mer information, kontakta:

Einar Brekkan, överläkare i urologi, telefon: 0721-471692, e-post: einar.brekkan@akademiska.se

angle-downcrossmenu