6 av 10 uppsalabor tycker att det är viktigt att deras partner är intresserad av matlagning

Kategori:
Date: 7 augusti, 2023

62 procent av uppsalaborna tycker att det är viktigt att deras partner är intresserad av matlagning. Ett önskemål som matchas upp av att cirka var fjärde uppsalabo anser sig vara bättre än andra på att laga mat. Störst chans att hitta en likasinnad har de med en mer modest krav- och självbild inom matlagningskonsten. Det visar en undersökning genomförd av Coop Butiker & Stormarknader i samarbete med Kantar Sifo.

– Det är fantastiskt roligt att se att så många uppsalabor värderar matlagningsintresse hos sin partner högt och samtidigt skattar den egna förmågan inom kokkonsten högt. En annan, men ack så viktig insikt från studien, är att intresset och lusten för matlagning i generationerna X, Y och Z kan behöva en boost. Från vårt håll är det viktigt att fortsätta dela vår glädje och passion för matlagning med alla, i synnerhet dagens unga och kommande generationer, säger Meta Persdotter, vd för Coop Butiker & Stormarknader.

Intresset för matlagning högst bland de äldsta

Drygt 6 av 10 eller 62 procent av alla uppsalabor anser att det är viktigt eller mycket viktigt att deras partner är intresserad av matlagning. Medan nära hälften nöjer sig med ett matlagningsintresse på normalnivå ”ganska viktigt”, har 13 procent högre ambition och anser det vara mycket viktigt.

Önskemålet hos sin partner om ett matlagningsintresse i den högre skolan är som störst bland de äldsta där drygt 3 av 10 svarar ”ja”. Adderas svarskategorierna ganska och mycket viktigt, svarar nära 9 av 10 inom generation Baby Boomers ”ja” på frågan.

Intresset hos övriga generationer är mer modest. Sammantaget kan man se att önskemålet hos sin partner om ett matlagningsintresse i den högre skolan generellt är något högre bland kvinnor än män.

Var fjärde man och kvinna anser sig vara en kökets virtuos

Vad har uppsalaborna för bild av den egna förmågan till matlagning? På frågan ”Skulle du säga att du är bra på att laga mat?” svarar i genomsnitt svarar i genomsnitt 24 procent att de inte bara är bra på matlagning, utan bättre än andra.

Det höga självförtroendet delas i det närmaste lika mellan män och kvinnor. Åldersmässigt är självförtroendet som högst i generation Z och X där nära 3 av 10 svarar att de är bättre än andra på att laga mat. I generationerna Y och Baby Boomers är motsvarande andel närmare 2 av 10.

Källa.

angle-downcrossmenu