Juridiska fakulteten utser ny hedersdoktor

Date: 26 oktober, 2017

Till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, utnämns professor William E. Butler, verksam vid Pennsylvania State University, USA.

William Butler är professor vid Pennsylvania State University. Butler har en omfattande rättsvetenskaplig produktion inom komparativ rätt, rysk och östeuropeisk rätt samt folkrätt. Bland hans verk finns Soviet law och efterföljaren Russian law som båda utkommit i flera upplagor. Bland övriga monografier märks bland annat Russia and the Law of Nations in a Historical Perspective (2009) och Russian Law and Legal Institutions (2014).

Professor Butler har dessutom under flera decennier bidragit med ett stort antal vetenskapliga artiklar till tidskrifter och samlingsverk. Han har även företagit översättningar av bland annat rysk lagstiftning till engelska språket. Professor Butler har vidare arrangerat och deltagit i internationella forskningskonferenser av hög kvalitet. Han har sedan många år band med forskare vid Uppsala universitet.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu