Stendörren tecknar 10-årigt hyresavtal i Uppsala

Kategori:
Date: 10 oktober, 2021

Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Uppsala Vatten och Avfall AB avseende nya kontors- och verksamhetslokaler i fastigheten Husbyborg 15:1, belägen på Libro Ringväg 31 i Uppsala. Inflyttning planeras till april 2022 och lokalerna omfattar totalt 2 779 kvm med en tillhörande markyta om ca 9 000 kvm. Lokalerna kommer att anpassas för Uppsala Vatten och Avfalls verksamhet.

”Vi är väldigt glada att vi fått förtroendet att leverera en verksamhetsanpassad lokallösning till Uppsala Vatten och Avfall och ser fram emot ett tätt samarbete över de kommande 10 åren. Uthyrningen bekräftar en fortsatt stark efterfrågan avseende verksamhetslokaler i Uppsala.”, säger Anders Nilsson, Förvaltningschef på Stendörren.

angle-downcrossmenu