Färre kvinnor drömmer om att starta eget

Date: 2 november, 2023

Var tredje svensk drömmer om att starta ett eget företag, visar en färsk Sifoundersökning på uppdrag av Visma Spcs. Nytt för i år är att klyftan mellan män och kvinnor har ökat. I år har antalet kvinnor som drömmer om att starta eget företag minskat från 30 till 25 procent. Siffran för män ligger på 32 procent.

– I dessa tider är det viktigare än någonsin att regeringen och kommuner arbetar för att skapa rätt förutsättningar så att ännu fler kan följa sin passion och förverkliga sina företagsidéer. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, det innebär alltså en enorm potential för fler jobb

Undersökningen som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Visma Spcs visar att var tredje svensk, 29 procent, drömmer om att starta företag, det är en minskning jämfört med 2022 års siffra som låg på 31 procent. Störst skillnad i år är att antalet kvinnor som drömmer om att starta eget företag har minskat från 30 till 25 procent. Fjolårets undersökning visade att 32 procent av Sveriges män och 30 procent av Sveriges kvinnor ville starta eget.

Oro för den egna ekonomin om företaget skulle gå dåligt är ett av de vanligaste skälen till att avstå från att starta eget överhuvudtaget, framförallt bland kvinnor. Därför är det inte helt förvånande med en lågkonjunktur, höjda räntor och oroligheter i omvärlden, att nyföretagande minskat under 2023.

Sverige är, enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv, fjärde sämst i Europa när det kommer till kvinnligt företagande. Endast Slovakien, Malta och Rumänien har lägre andel kvinnliga företagare.

– Det krävs rätt förutsättningar, som till exempel bättre trygghetssystem, från kommuner och beslutsfattare för att fler ska våga starta ett nytt företag och skapa nya arbetstillfällen. Därmed minskar också krisens negativa effekter. I dessa tider behöver vi göra så att fler vågar satsa på det de brinner för och starta nya företag, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav de allra flesta är småföretag med upp till nio anställda.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu