Klart för cykelväg till Ulva kvarn

Kategori:
Date: 25 september, 2017

I början av nästa år börjar arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana från väg 600 – gamla E4:an – till Ulva Kvarn. Samtidigt anlägger Trafikverket en cykelbana längs med hela väg 600 och mellan Uppsala och Björklinge.

Önskemålet om en gång- och cykelväg hela vägen till Ulva Kvarn har funnits länge. Nu har kommunen kommit överens med markägarna längs den sträcka som vägen ska gå.

– Det är välkommet att vi nu är överens och kan börja anlägga gång- och cykelvägen till Ulva Kvarn. Området är populärt och nu gör vi det möjligt för gående och cyklister att ta sig dit på ett tryggt och säkert sätt, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Uppsala kommun har rustat upp Ulva Kvarn som har fått en strandpromenad med grillplats och fina bänkar. En större investering har också gjorts i samarbete med Naturskyddsföreningens miljöfond för att bygga en fisktrappa som gör det möjligt för fisk att vandra förbi Ulva-området.

– Många har önskat en cykelväg till Ulva Kvarn och vi är glada att det nu blir av och att fler kommer att kunna ta sig dit på ett miljövänligt sätt som dessutom är bra för hälsan, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Gång- och cykelvägen blir en grusväg med möjlighet att asfaltera längre fram. Den beräknas vara klar under 2018.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu