Uppsalas stränder ska vara öppna för alla

Kategori:
Date: 14 maj, 2017

I slutet av maj fortsätter kommunen att följa upp hur fastighetsägarna följer strandskyddsreglerna och värnar allemansrätten, den här gången vid Långsjön i Björklinge. Tillsynen är till för att allmänheten ska ha tillgång till strandområdet på lång sikt och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

– Vi vill se till att vi har ett attraktivt och tillgängligt vatten för alla genom att kontrollera strandskyddet i området. Vi går och åker båt längs sjön för att se hur reglerna följs och vad som har hänt de senaste tio åren, säger Patrik Brodd, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Förra året inledde miljöförvaltningen sin tillsyn inom strandskyddat område på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden, då i Almunge och Länna. Nu har fastighetsägare och samfälligheter runt Långsjön i Björklinge fått information om att det är deras tur att få besök i slutet av maj.

Vid besöket dokumenteras till exempel bryggor och byggnader som har betydelse för strandskyddet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har valt att prioritera områden i kommunen utifrån friluftslivet och skyddsvärd natur. Det som har uppförts på platsen får inte skada djur- och växtlivet eller begränsa allmänheten från att röra sig längs med vattnet.

Efter besöket sammanställer miljöförvaltningen det som de har uppmärksammat utifrån frågan hur det påverkar strandskyddet och om det finns strandskyddsdispens. Dispens från strandskydds­bestämmelserna kan lämnas av miljö- och hälsoskyddsnämnden, om det finns särskilda skäl. Nämnden kan besluta om att platsen måste återställas om dispens inte finns och om nämnden bedömer att det som är uppfört bryter mot strandskyddets syften. Beslutet går att överklaga.

– Vi fokuserar på det som har stor påverkan på strandskyddets syften, saknar dispens och där det finns möjlighet att återställa platsen. Syftet är att sprida informationen och bevaka tillgängligheten längs våra stränder, säger Bengt Fladvad, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Uppföljningen av besöken sker under sensommaren och hösten 2017. Tillsyn kommer även att genomföras i andra strandskyddade områden i Uppsala kommun.

Läs mer om strandskydd: naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Strandskydd/

angle-downcrossmenu